Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Dowództwo Szwadronu Czołgów z 1939

Etat w oparciu o artykuł Krzysztofa Gaja 1)

Szwadron strzelecki

Etat
Etat:  1 oficer, 3 podoficerów, 10 szeregowców
Uzbrojenie:  1 czołg rozpoznawczy TK, 7 karabinków (kbk), 7 pistoletów
Wyposażenie:  2 samochody PF 508/III (różne wersje), 2 motocykle
Inne źródła
    W książce Eligiusza P.Nowaka 2) na stronie 20 etat dowództwa szwadronu jest zupełnie inny i odpowiada w przybliżeniu etatowi dowództwa samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych. Przyjmuję, że tutaj autor się pomylił, biorąc pod uwagę etaty 101 Samodzielnej Kompanii Czołgów Rozpoznawczych.
     
    Za to na stronie 226 jest przedstawiony bardziej zbliżony etat.
Różnice:
a) jako radiostacja występuje Polski Fiat 618 - radio
b) dowódca pocztu opisany jest oceniacz odległości (tutaj sprzeczności nie ma, mógł pełnić obydwie funkcje)
c) nie ma drugiego motocykla i jego kierowcy (jest tylko goniec na solówce)
d) nie ma załogi zapasowej (i w takim razie nie ma kto obsadzić czołgu, jeżeli dowódca szwadronu nie korzysta z niego)
e) jako samochód dowódcy jest Polski Fiat 518 Łazik
  • 1) Krzysztof M.Gaj: Czołgi rozpoznawcze TK-3 i TKS, Część I:Organizacja jednostek, opublikowany w Militaria i Fakty 6/2006. Materiał dostarczył Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999