Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Drużyna c.k.m kompanii strzeleckiej z 1939

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta 1)

Dowództwo szwadrony strzeleckiego

Etat
Etat: 3 podoficerów, 13 szeregowców
Uzbrojenie: 2 ckm, 13 karabinków (kbk), 3 pistolety
Wyposażenie: 3 samochody FP 518 Łazik
rozmieszczenie żołnierzy
  samchody PF 518 Łazik były 7-osobowe. Dwa dodatkowe siedzenia były rozkładane (?) tyłem do kierunku jazdy. Pradopodobie tam były umieszczane ckm i amunicja. 4 żołnierzy z obsługi ckm było przeworzonych trzecim samochodem.
Opcje
  Czasami pojawia się informacja, że było 15 żołnierzy w drużynie (2 kierowców). Prawdopodobnie było to w okresie prób samochodów Krupp L2H 43
uwaga   struktura odtworzona na podstawie struktur szwadronów strzeleckich czterech pułków zmotoryzowanych i dywizjonu rozpoznawczego WBP-M. Dane 10 Dyonu nie zostały odnalezione.1)
drużyna w/g książki Eugeniusza Nowak
czwarty pluton (lekki)   W swej książce 2) E.Nowak przedstawia zupełnie inną strukturę. Zamiast drużyny c.k.m. jest czwarty pluton na czterech samochodach.
Etat: 1 oficer, 4 podoficerów, 19 szeregowców
Uzbrojenie: 3 rkm , 19 karabinków (kbk), 2 pistolety
Wyposażenie: 4 samochody PF508/518 Furgon

 

  • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999