Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Drużyna techniczno-gospodarcza szwadronu strzeleckiego z 1939

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta 1)

Dowództwo szwadrony strzeleckiego

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta 1)
Etat: 3 podoficerów, 10 szeregowców
Uzbrojenie: 9 karabinków (kbk), 2 pistolet (2 sanitariuszy nieuzbrojeni)
Wyposażenie: 2 samochody PF 621L, przyczepka paliwowa, przyczepka kuchenna
Opcje
uwaga   struktura odtworzona na podstawie struktur drużyn gospodarczych 24 Pułku Ułanów. Dane 10 Dyonu nie zostały odnalezione.1)
ordynans dowódcy szwadronu   Występuje w spisach z lata 1939. Teoretycznie etat został zlikwidowany, często jednak de fackto pozostawał pod byle pretekstem.
inne źródła   W swej książce 2) E.Nowak przedstawia zupełnie inną strukturę drużyny.
Drużyna jest mocno rozrośnięta i bogato wyposażona, jednak mocno odstaje od danych z innych źródeł. Etat przedstawiony poniżej został opracowany na podstawie stanów z 24 Pułku Ułanów
Etat w oparciu o książkę Eugeniusza Piotra Nowaka 2)

Etat: 6 podoficerów, 13 szeregowców
Uzbrojenie: 1 rkm, 15 karabinków (kbk), 3 pistolet
Wyposażenie: 2 samochody FP 508/III Furgon, 3 samochody PF 621L, samochód Praga RV, 3 przyczepy (paliwowa, kuchnia polowa i uniwersalna)

 

  • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999