Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - drużyna techniczno-gospodarczy szwadronu cz. rozp. z 1939

Etat w oparciu o artykuł Krzysztofa Gaja 1)

drużyna techniczno-gospodarcza

Etat
Etat: 7 podoficerów, 9 szeregowców
Uzbrojenie: 1 rkm, 14 karabinki (kbk), 1 pistolet
Wyposażenie: 3 samochodów ciężarowych PF-621L (różne wersje), 1 PF 508 Furgon 1 przyczepa-kuchnia, 1 motocykl
Inne źródła
    W książce Eligiusza P.Nowaka 2) na stronie 20 wystepuje etat plutonu techniczno-gospodarczego. Odpowiada w przybliżeniu etatowi plutonu w samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych. Przyjmuję, że tutaj autor się pomylił, biorąc pod uwagę etaty 101 Samodzielnej Kompanii Czołgów Rozpoznawczych.
  • 1) Krzysztof M.Gaj: Czołgi rozpoznawcze TK-3 i TKS, Część I:Organizacja jednostek, opublikowany w Militaria i Fakty 6/2006. Materiał dostarczył Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999