Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton czołgów z 1939

Etat w oparciu o artykuł Krzysztofa Gaja 1)

Szwadron strzelecki

Etat
Etat:  1 oficer, 5 podoficerów, 8 szeregowców
Uzbrojenie:  6 czołgów rozpoznawczych TK, 2 karabinki (kbk), 12 pistoletów
Wyposażenie:  1 motocykl z koszem, 1 przyczepka gąsienicowa - (warsztat i części zamienne ?)
Zmiany
ordynans   W artykule Krzysztofa M.Gaja występuje : goniec pieszy - osobisty pocztowy dowódcy plutonu zamiast strzelca w pocznie dowódcy.
Zmieniłem to gdyż funkcję ordynansów (osobistych pocztowych) zlikwidowano wcześniej dla oficerów młodszych. Natomiast strzelec tak musiał być w plutonie, gdyż, zgodnie z regulaminem zastępował dowódcę plutonu w czołgu, jeżeli ten przesiadał się na motocykl. Tak wiec poczet mógł występować w szyku:
a) dowódca plutonu + kierowca czołgu + czołg TK / strzelec + kierowca motocykla + motocykl M111;
b) dowódca plutonu + kierowca motocykla + motocykl M111 / strzelec + kierowca czołgu + czołg TK.
Pozostaje jeszcze kwestia osobistego uzbrojenia strzelca: karabinek czy pistolet.
    W książce Eligiusza P.Nowaka 2) na stronie 20 etat plutonu w 1938 r. wynosi: dowódca, 7 szeregowych, 7 kierowców.
Potwierdza to właściwie etat, ponieważ w 1938 r. był na etacie ordynans dowódcy plutonu.
  • 1) Krzysztof M.Gaj: Czołgi rozpoznawcze TK-3 i TKS, Część I:Organizacja jednostek, opublikowany w Militaria i Fakty 6/2006. Materiał dostarczył Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999