Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton łączności z 1939

Etat w oparciu opracowanie Krzysztofa Gebhardta 1) i książkę Eugeniusza Piotra Nowaka 2)

Pluton łączności

Etat faktyczny
Stan osobowy:  1 oficer, 6 podoficerów, 19 szeregowców (razem 26)
Uzbrojenie:  25 karabinki (kbk), 1 pistolet
Wyposażenie:  2 radiostacje N1S na PF618, 2 samochody 508/III, 3 motocykle Sokół 600RT M211, 2 motocykle Sokół 1000 M111
Braki
patrol łączności z lotnikiem   Etat przewidywał dwa patrole łączności z lotnikiem. Drugi patrol nie został zmobilizowany z powodu braku wyszkolonego personelu 1)
Etat mobilizacyjny przewidywał więc 30 osób
inny etat
    W swej książce 2) E.Nowak opisuje radiostacja na samochodach PF 508/518. Jednak obsługa jest jak w N1S, oraz zamiast patrolu łączności z lotnikiem występuje trzyosobowy patrol telefoniczny i łączności z lotnikiem

 

  • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999
  • *) rysunki pojazdów Marek Gabryszuk