Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton przeciwpancerny z 1939

Etat w oparciu o książkę Eugeniusza Piotra Nowaka 1)

Pluton przeciwpancerny

Etat
Etat:  1 oficer, 6 podoficerów, 23 szeregowców
Uzbrojenie:  2 pojazdy TKS-D z armatą ppanc wz. 36, 4 armaty ppanc. wz. 36, 29 karabinków (kbk), 1 pistolet
Wyposażenie:  1 samochód PF 508/III, 4 ciągniki PZInż 302
Wyposażenie nietypowe
TKS-D   2 armaty na ciągnikach C2P zostały przysłane do testowania.
  • 1) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999