Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton strzelecki z 1939

Etat w oparciu o opracowanie Krzysztofa Gebhardta 1)

Dowództwo szwadrony strzeleckiego

Etat
Etat: 1 oficer, 5 podoficerów, 24 szeregowców
Uzbrojenie: 3 rkm, 25 karabinków (kbk), 2 pistolety
Wyposażenie: motocykl Sokół 1000 M111, 2 samochody ciężarowe PF 621L
Rozmieszczenie żołnierzy
motocykl   dowódca plutonu, kierowsa-goniec
1 samochód   obserwator, kierowca, 2 sekcje (na skrzyni)
2 samochód   zastępca dowódcy, kierowca, 2 sekcje (na skrzyni)
Opcje
czwarta sekcja   możliwe, w niektórych plutonach były 3 sekcje (dowódcy jednostek nie byli krępowani etatami i mieli prawo do przesunięć we własnych jednostkach). Jeżeli były tylko 3 sekcje, to mogły być o zwiększonej licznie żołnierzy do 8. Spisy imienne oscylują pomiędzy 30, a 32 żołnierzy w plutonie.
goniec   j.w. w niektórych materiałach występuje większa liczba żołnierzy, czasami wymienia się gońca (pieszego) d-cy plutonu
karabin ppanc.   jeżeli w plutonie był kb ppanc, to wówczas stanowił uzbrojenie 4 sekcji.
zadania czwartej sekcji   zastanawia mnie, dlaczego czwarta sekcje była pozbawiona rkm. Możliwe, że miała inne zadania: uzupełniała amunicję, strzegła samochodów, ewakuowała rannych, stanowiła rezerwę dla uzupełniania strat.
podoficerowie   Ilu było podoficerów w plutonie? Oprócz zastępcy dowódcy podoficerem był (etatowo) obserwator i dowódcy sekcji. Jadnak zazwyczaj obserwator był szeregowcem i zwykle brakowało podoficerów dla każdej sekcji
uwaga   struktura odtworzona na podstawie struktur szwadronów strzeleckich czterech pułków zmotoryzowanych i dywizjonu rozpoznawczego WBP-M. Dane 10 Dyonu nie zostały odnalezione.1)
pluton w/g książki Eugeniusza Nowaka
Pluton na samochodzie ciężarowym   W swej książce 2) E.Nowak przedstawia zupełnie inną strukturę plutonu.
Cały pluton jest na jednej ciężarówce. W kabinie ciężarówki siedział kierowca i dowódca plutonu. Pozostali żołnierze byli na skrzyni ładunkowej ciężarówki. Na specjalnych wycięciach w burach skrzyni montowano pięć ław. pierwszych 4 żołnierzy siedziało tyłem do kierunku jazdy, pozostali przodem. (zobacz fotorefię)
Jednak tak ilość żołnierzy wraz z bagażami, wobec danych z innych plutonów strzelców jest mało prawdopodobne.
Skład plutonu to: dowódca, zastępca, goniec, 3 sekcje po 6 żołnirzy i kierowca, razem 22.

 

  • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja
  • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999