ArtyleriaArtyleria II RP - jeden z trzech rodzajów broni głównych (obok piechoty i kawalerii)

W okresie pokoju dzieliła się na:

  • artylerię lekką (pułki artylerii lekkiej, samodzielne dywizjony artylerii lekkiej),
  • artylerię ciężką (pułki artylerii ciężkiej, samodzielne dywizjony artylerii ciężkiej),
  • artylerię konną (dywizjony artylerii konnej),
  • artylerię najcięższą (pułk artylerii najcięższej),
  • artylerię motorową (pułk artylerii motorowej),
  • artylerię przeciwlotniczą (pułk artylerii przeciwlotniczej, samodzielne dywizjony artylerii przeciwlotniczej, samodzielne baterie artylerii przeciwlotniczej),
  • pomiary artylerii (dywizjony pomiarów artylerii),
  • szkoły artylerii.

Pod względem wyszkolenia bojowego jednostki te podlegały 10 Grupom Arylerii w każdym DOK oraz Grupie Artylerii Przeciwlotniczej.