Barwy kawalerii - 1 Pułk Kawalerii KOP

Proporce 1 Pułku Kawalerii KOP
--- granatowo - zielony ---
UWAGA: dane niepełne, 1 Pułk Kawalerii KOP miał 6 szwadronów liniowych

Proporzec dowódcy pułku
Proporzec dowódcy 1 szwadronu Proporzec dowódcy 3 szwadronu
Proporzec dowódcy 2 szwadronu Proporzec dowódcy 4 szwadronu
Proporzec dowódcy 5 szwadronu Proporzec dowódcy 6 szwadronu
Proporzec dowódcy szwadronu c.k.m Proporzec dowódcy plutonu łączności
Proporzec lancowy otok czapki

Szwadron c.k.m. rozformowano w ostatnich dniach sierpnia, a plutony wcielono do szwadronów liniowych