Barwy kawalerii - Proporce dowódców pułku

Na podstawie konsultacji Szymona Kucharskiego 1) , Juliusza S.Tym 2) oraz danych z internetu 3)

Proporczyk na lancę dowódcy pułku według: - Dziennika Rozkazów MSWojsk. nr 8 z 3 marca 1927 r., poz. 65.
Wymiary:
- długość 120 cm,
- szerokość 35 cm,
- wcięcie 50 cm,
- poczwórny kwadrat o boku 35 cm
- szerokość paska pojedynczego: 5 cm (typ II)
- szerokość paska podwójnego: 2,5 cm (typ III)

Proporzec dowódcy pułku wskazywał miejsce postoju dowództwa.
 


 

Odrębne (niestandardowe) proporce posiadało pięć pułków kawalerii.

Proporzec dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów

 

Proporzec miał sześć kwadratów zamiast czterech

Proporzec dowódcy 11 Pułku Ułanów

 


Proporzec miał monogram szefa pułku (marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego) nałożony na cztery kwadraty. Możliwe, że wszystkie pułki mające monogramy miały je wyszyte na proporcach dowódców pułku 1)

Proporzec dowódcy 13 Pułku Ułanów:

Proporzec zamiast kwadratu pierwszego szwadronu miał złoty półksiężyc i złota gwiazdę na zielonym tle, symbol 1 Szwadronu Tatarskiego

Proporzec dowódcy 27 Pułku Ułanów:

Proporzec miał odwrócony układ czterech kwadratów. Na taki układ zezwalali na podstawie prawa zwyczajowego dowódcy 9BK, SBK i Nowogródzkiej Brygady z Baranowicz z okresu II RP. 1920-1939 r. 4)

Proporzec dowódcy 5 Pułku Strzelców Konnych:

Proporzec dowódcy pułku (wzór zatwierdzonego rozkazem MSWojsk. nr 21 z 26 czerwca 1929 roku, poz. 205) nawiązywał do historii szwadronów: 1)
- 1 szwadron to dawny szwadron "Wilków" jazdy Ziemi Lwowskiej.
- 2 szwadron to dawny szwadron jazdy Ziemi Kujawskiej (herb Ziemi Kujawskiej w/g wzoru znalezionego i internecie)
- 3 szwadron, to dawny szwadron jazdy Województwa Mazowieckiego - barwy nawiązują do barw województwa mazowieckiego.
- 4 szwadron, powstały w późniejszym czasie odwołuje się do tradycji jazdy ziemi mazowieckiej 2)

 

15 sierpnia 1939 roku ukazała się nowa instrukcja o znakowaniu (O.37/1939) z terminem realizacji wyznaczonym na 11 listopada wprowadzająca nowe rozmiary proporców dowódcy pułku.
Wymiary: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wcięcie 50 cm, poczwórny kwadrat o boku 25 cm


 

Swą odrębność miały zachować proporce dowódców tylko 11 i 13 pułku ułanów, natomiast 1 Pułk Szwoleżerów i 5 Pułk Strzelców Konnych miały otrzymać standardowe proporce
  • 1) Szymon Kucharski, korespondencja oraz dyskusja na www.dws.org.pl.
  • 2)  Juliusz S. Tym, korespondencja
  • 3)  internet: www.promemoria.pl
  • 4)  Pan Maciej, korespondencja