Batalion czołgów lekkich (7TP) - Kompania czołgów lekkich z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

dowódca kompanii

dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

2 strzelców czołga - plutonowy (dowódca czołgu, gdy nie korzystał z niego dowódca kompanii), kapral, 2 pistolety wz.35

kierowca czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

kierowca samochodowy - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

goniec - st.pancerny, kbk wz.98

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

 • czołg 7TP z radiostacją nadawczo-odbiorczą N-2/C
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca kompanii strzelec czołga strzelec czołga kierowca czołga kierowca samochodu ordynans osobisty goniec kierowca motocykla
  7TP z radiostacją N/O samochód osobowo-terenowy (na rysunku PF 518/III Łazik) motocykl
pluton czołgów
dowódca plutonu

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

2 strzelców czołga - plutonowy, kapral, 2 pistolety wz.35

kierowca czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

 • czołg 7TP z odbiornikiem radiowym z zestawu N2/C
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu strzelec czołga strzelec czołga kierowca czołga kierowca motocykla ordynans osobisty
  7TP z radiostacją O motocykl
I-wszy półpluton

zastępca dowódcy plutonu - sierżant, pistolet wz.35, busola kierunkowa, lornetka

dowódca czołga - kapral, pistolet wz.35, busola kierunkowa

2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35

2 kierowców czołga - st.pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35

pojazdy:

 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga
7TP bez radiostacji 7TP bez radiostacji
II-gi półpluton

dowódca półplutonu - plutonowy, pistolet wz.35, busola kierunkowa, lornetka

dowódca czołga - kapral, pistolet wz.35, busola kierunkowa

2 strzelców czołga - st.pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35

2 kierowców czołga - st.pancerny, pancerny, 2 pistolety wz.35

pojazdy:

 • 2 czołgi 7TP bez radiostacji
zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga zastępca dowódcy plutonu strzelec czołga kierowca czołga
7TP bez radiostacji 7TP bez radiostacji
patrol reperacyjny

dowódca patrolu - mechanik czołgowy - sierżant, pistolet wz.35, busola kierunkowa

elektromechanik samochodowy - plutonowy, kbk wz.98

kierowca samochodu - pancerny, kbk wz.98

pojazdy:

 • samochód ciężarowy terenowy wz.34 z przyczepą paliwową
 • patrol przewoził zestaw części wymiennych nr II-3. Główne części w tym zestawie to:  sprzęgło główne do czołgu (1), ogniwo gąsienicy (10), koło napędzające (1), koło prowadzące (1), akumulator czołgowy 12V 105Ah (2), chłodnica czołgowa (2 - w tym 1 lewa i 1 prawa).
dowódca patrolu - mechanik czołgowy elektromechanik kierowca
samochód ciężarowy wz.34
II-gi pluton jak I-wszy
III-ci pluton jak I-wszy
drużyna gospodarcza

szef kompanii - st.sierżant, pistolet wz.35

pdf. sprzętowy - sierżant, pistolet wz.35

pdf. broni i gazowy-rusznikarz - plutonowy, kbk wz.98

puszkarz - kapral, kbk wz.98

2 kucharzy - 2 pancernych, 2 kbk wz.98

2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk wz.98

pojazdy:

 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton (PF 621L)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam typ IV (wydajność do 120 porcji jednorazowo)
 • Normatywny zapas żywności na samochodzie przykuchennym: razem 215 kg (porcja "W", porcja "R" i dodatek "d.w."), w tym: 
  - porcja podstawowa 135,8 kg (m.in. chleb żołnierski, jarzyna twarda, słonina, cebula świeża, cukier, konserwy kawowe i inne)
  - z eksploatacji 55,3 kg (ziemniaki)
  - dowożone 23,7 kg (mięso wołowe)
szef kompanii pdf. sprzętowy pdf. broni i gazowy-rusznikarz puszkarz kucharz kucharz
kierowca samochód kancelaryjno-bagażowy kierowca samochód przykuchenny z kuchnią polową
Razem kompania czołgów
Stan osobowy:
oficerów: 4 (kapitan, 3 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 30 (st.sierżant, 7 sierżantów, 11 plutonowych, 11 kaprali)
szeregowców: 45 (17 st.pancernych, 28 pancernych)
razem: 79
Uzbrojenie: 16 czołgów 7TP (w tym 1 z radiostacją nadawczo-odbiorczą, 3 z odbiornikami radiowymi)
22 karabinki wz.98
53 pistolety wz.35
4 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji kompanii
Wyposażenie: samochód osobowo-terenowy (PF 508-III)
2 samochody ciężarowych do 2 ton (PF 621L)
3 samochody ciężarowe wz.34
4 motocykle Sokół 1000 M111
kuchnia polowa wz.31/Sam
3 przyczepy paliwowe

 

 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
 • *) rysunki Marek Gabryszuk
 • Kompania mogła mieć doraźnie przydzielone ze szczebla batalionu (na wykonanie określonego zadania): 1 samochód z częściami zamiennymi lub 1 samochód-cysternę (do dyspozycji podoficera sprzętowego) oraz 1-2 samochody z amunicją (do dyspozycji podoficera broni i przeciwgazowego-rusznikarza).