Batalion czołgów lekkich (7TP) - Pluton łączności z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

dowódca plutonu

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazd:

  • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu kierowca ordynans osobisty motocykl
podoficer sprzętowy - radiomechanik

pdf. sprzętowy - radiomechanik - st.sierżant, pistolet wz.35, sprzęt do reperacji i sprzęt stacyjny

środka transportu nie określono

pdf. sprzetowy - radiomechanik
drużyna radio

dowódca drużyny i radiostacji - sierżant, pistolet wz.35

2 dowódców radiostacji - plutonowy, kapral, 2 kbk wz.98

3 radiotelegrafistów - kapral, 2 st.pancernych, 3 kbk wz.98

3 kierowców - 3 pancernych, 3 kbk wz.98

pojazdy:

  • 3 samochody PF 508/518 z radiostacjami (1 N-1/S i 2 N-2/S)
dowódca drużyny i 1 radiostacji radiotelegrafista dowódca 2 radiostacji radiotelegrafista dowódca 3 radiostacji radiotelegrafista
kierowca kierowca kierowca
PF 508/III Radio PF 508/III Radio PF 508/III Radio
Drużyna dzieliła się na trzy trzyosobowe patrole radio, każdy w składzie: dowódca, radiotelegrafista, kierowca, samochód z radiostacją.
Dowódca drużyny był jednocześnie dowódcą pierwszego patrolu.
Na początku 1939 wydano poprawki nr L.dz.2700/Mob.Org.38, obowiązujące od 1.04.1939, do organizacji wojennej nr L.dz.3061//Mob./Org./36 . Poprawka ta nakazywała skreślenie drużyny radio i wpisanie patrolu radiokorespondencyjnego w składzie: dowódca patrolu (plut., uzbrojony w pistolet), 3 radiotelegrafistów (1 st.panc., 2 panc., uzbrojeni w 3 kbk), prądnicowy (panc., uzbrojony w kbk), kierowca samochodowy (panc., uzbrojony w kbk).
Tym samym ilość samochodów radio zmalała z 3 do 1 (z radiostacją N1/S). Było to spowodowane zbyt małym stanem ilościowym samochodów radio w stosunku do potrzeb etatowych organizacji wojennej.
patrol telefoniczny

dowódca patrolu - kapral, kbk wz.98, APT, blok meldunkowy

tyczkowy - pancerny, kbk wz.98, rososzka

kablowy - pancerny, kbk wz.98, APT

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98, 4 APT, 4 bębny kabla telefonicznego

pojazdy:

  • samochód specjalny PF 508/518 – telefoniczny z przyczepą
dowódca patrolu tyczkowy kablowy kierowca PF 508/III Furgon telefoniczny
1-wszy patrol łączności z lotnikiem

dowódca patrolu - sygnalista - kapral, kbk wz.98, blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza

płachtowy - pancerny, kbk wz.98, 4 płachty sygnałowe

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98, 2 tyczki przekazywacza

pojazd:

  • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca patrolu płachtowy kierowca motocykl
2-gi patrol łączności z lotnikiem jak 1-wszy
Razem pluton łączności
Stan osobowy:
oficerów: 1 (porucznik/podporucznik)
podoficerów: 8 (1 st.sierżantów, 1 sierżant, 1 plutonowy, 5 kaprali) - po poprawce: 1 st.sierż., 1 plut., 3 kpr.
szeregowców: 14 (6 st.pancernych, 8 pancernych) - po poprawce: 5 st.panc., 9 panc.
razem: 23 (20)
Uzbrojenie: 20 karabinków wz.98 (po poprawce 17)
2 pistolety wz.35
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu
Wyposażenie: 3 samochody specjalne - radiowe (po poprawce 1)
samochód specjalny - telefoniczny z przyczepą
3 motocykle Sokół 1000 M111

 

  • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
  • *) rysunki Marek Gabryszuk