Batalion czołgów lekkich (7TP) - Pluton obrony przeciwlotniczej z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

dowódca

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazd:

  • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu kierowca ordynans osobisty motocykl
1-wszy karabin

karabinowy - plutonowy, kbk wz.98

celowniczy - st.pancerny, pistolet, wz.35, ckm wz.30

taśmowy - pancerny, kbk wz.98

kierowca - pancerny, kbk wz.98

pojazd:

  • samochód ciężarowy o ładowności do 1 tony (wg należności: samochód PF 508/518 pod CKM)
karabinowy celowniczy taśmowy kierowca samochód półciężarowy o ładowności do 1 tony (na rysunku PF 618)
2-gi karabin

karabinowy - kapral, kbk wz.98

celowniczy - st.pancerny, pistolet, wz.35, ckm wz.30

taśmowy - pancerny, kbk wz.98

kierowca - pancerny, kbk wz.98

pojazd:

  • samochód ciężarowy o ładowności do 1 tony (wg należności: samochód PF 508/518 pod CKM)
karabinowy celowniczy taśmowy kierowca samochód półciężarowy o ładowności do 1 tony (na rysunku PF 618)
3-ci karabin jak 2-gi
4-ty karabin jak 2-gi
alternatywny pojazd

Pojazdy etatowe w plutonach OPL. Etat z lutego 1938 roku przewidywał „samochód spec. PF 508/518 pod ckm”. Pojazdów tego typu najprawdopodobniej zabrakło w jednostkach broni pancernej, co zapewne wyszło na jaw po inwentaryzacji sprzętu w połowie 1939 roku. W lipcu 1939 zdecydowano się urealnić etaty i zastosować pojazdy zastępcze kategorii „ciężarowy do 1 tony”, czyli popularne półciężarówki PF 618. Bardzo możliwe że zmiana kategorii była tylko „przejściowa”, bo docelowo to właśnie PF 508/518 „pod ckm” miał być pojazdem typowym do przewożenia ckm-u z obsługą. Z tego powodu funkcjonowało też potoczne określenie tego pojazdu: „taczanka motorowa”. Jest mało prawdopodobne, aby do wybuchu wojny samochody tego typu zostały dostarczone w odpowiedniej ilości do jednostek broni pancernej, ale nie można wykluczyć, że ostatecznie jakaś niewielka liczba pojazdów PF 508/518 w baonach czołgów jednak się znalazła.(M.G)

Ponadto wprowadzenie do wyposażenia batalionu samochodów typu PF 618, powodowało konieczność dodatkowego wyposażenia plutonu technicznego w zestaw nr III-50i (Części wymienne, akcesoria, narzędzia, półfabrykaty, surowce i gumy dla 3-5 samochodów ciężarowych P. Fiat 618), gdyż typowy zestaw nr IVa-3 (Części wymienne do samochodów i motocykli oraz akcesoria, narzędzia, półfabrykaty i surowce dla batalionu czołgów 7 TP), nie zawiarał żadnych części do PF 618. (K.G.)

PF 508/518 „pod ckm”
Razem dowództwo i plutony specjalne
Stan osobowy:
oficerów: 1 (1 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 4 (1 plutonowy, 3 kaprali)
szeregowców: 14 (5 st.pancernych, 9 pancernych)
razem: 19
Uzbrojenie: 4 ckm wz.30
14 karabinków wz.98
4 pistolety wz.35
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu
Wyposażenie: 4 samochody ciężarowe o ładowności do 1 tony
motocykl Sokół 1000 M111

 

  • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
  • *) rysunki Marek Gabryszuk