Batalion czołgów lekkich (7TP) - Pluton specjalny z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

dowódca plutonu

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

pojazd:

  • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu kierowca ordynans osobisty motocykl
drużyna regulacji ruchu

dowódca drużyny i 1 patrolu - plutonowy, pistolet wz.35, blok meldunkowy

2 dowódców patrolu - 2 plutonowych, 2 pistolety wz.35

3 celowniczych - 2 kaprali, st.pancerny, 3 pistolety wz.35, 3 rkm wz.28

6 kierowców - 1 st.pancerny, 5 pancernych, 6 kbk wz.98

pojazdy:

  • 6 motocykli Sokół 1000 M111
dowódca drużyny i 1 patrolu kierowca dowódca 2 patrolu kierowca dowódca 3 patrolu kierowca
motocykl motocykl motocykl
celowniczy kierowca celowniczy kierowca celowniczy kierowca
motocykl motocykl motocykl

Drużyna dzieliła się na 3 czteroosobowe patrole, każdy w składzie: dowódca, celowniczy rkm, 2 kierowców, 2 motocykle.
Dowódca drużyny był jednocześnie dowódcą pierwszego patrolu.

drużyna pioniersko-gazowa

dowódca drużyny - sierżant, pistolet wz.35

2 dowódców patroli - 2 plutonowych, 2 kbk wz.98, 2 bloki meldunkowe

2 zastępców dowódców patrolu - 2 kaprali, 2 kbk wz.98

4 pionierów - 2 st.pancernych, 2 pancernych, 4 kbk wz.98

3 kierowców - 3 pancernych, 3 kbk wz.98

pojazdy:

  • 3 samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton
dowódca drużyny dowódca 1 patrolu zastępca pionier pionier
  dowódca 2 patrolu zastępca pionier pionier
kierowca kierowca kierowca
samochód ciężarowy o ładowności do 2 t (na rysunku FP 621L) samochód ciężarowy o ładowności do 2 t (na rysunku FP 621L) samochód ciężarowy o ładowności do 2 t (na rysunku FP 621L)

W skład drużyny wchodziły dwa patrole.
Prawdopodobnie każdy patrol miał po jednej ciężarówce, a trzecia ciężarówka to magazyn materiałów saperskich i środków odkażania chemicznego.

Razem pluton specjalny
Stan osobowy:
oficerów: 1 (porucznik/podporucznik)
podoficerów: 8 (1 sierżant, 5 plutonowych, 4 kaprali)
szeregowców: 16 (5 st.pancernych, 11 pancernych)
razem: 27
Uzbrojenie: 3 rkm wz.28
19 karabinków wz.98
7 pistoletów wz.35
1 pistolet osobisty oficera nie figuruje w etacie i ewidencji plutonu
Wyposażenie: 3 samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton
7 motocykli Sokół 1000 M111

 

  • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
  • *) rysunki Marek Gabryszuk