Batalion czołgów lekkich (7TP) - Poczet dowódcy batalionu z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

Poczet dowódcy batalionu

adiutant batalionu - kapitan, pistolet osobisty

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

dwóch pisarzy - sierżant, kapral, pistolet wz.35, kbk wz.98, materiał kancelaryjny - 50kg

of. taktyczny i zwiadu - major/kapitan, pistolet osobisty

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98

kierowca samochod.-motocyklowy - st.pancerny, kbk wz.98

3 gońców - plutonowy, kapral, st.pancerny, 3 kbk wz.98

3 kierowców motocykli - 3 pancernych, 3 kbk wz.98

pojazdy:

  • samochód osobowo-terenowy
  • 3 motocykle Sokół 1000 M111
adiutant batalionu of. taktyczny i zwiadu pisarz pisarz ordynans osobisty ordynans osobisty
kierowca goniec kierowca goniec kierowca goniec kierowca
samochód osobowo-terenowy (na rysunku PF 518/III Łazik) motocykl motocykl motocykl
Etat pocztu dowódcy batalionu
Stan osobowy:
oficerów: 2 (major/kapitan, kapitan)
podoficerów: 4 (sierżant, 9 plutonowy, 2 kaprali)
szeregowców: 7 (2 st.pancernych, 5 pancernych)
razem: 13
Uzbrojenie: 10 karabinków wz.98
1 pistolety wz.35
2 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji batalionu
Wyposażenie: samochód osobowo-terenowy
3 motocyke Sokół 1000 M111

 

  • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
  • *) rysunki Marek Gabryszuk