Batalion czołgów lekkich (7TP)Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk

Niniejsze podstrony, jak jeszcze żadne inne są dziełem współpracy wielu osób. Podstawą tego opracowania jest etat, który odnalazł w CAW ppłk Krzysztof M.GAJ. Etat ten przepisany został do postaci elektronicznej. Jak się okazuje to nie takie proste, w etatach są błędy (braki lub ilości w niewłaściwych miejscach). Etat został przeanalizowany przez kolegów. Internet pozwolił osobom mieszkającym w różnych częściach Polski ocenić, analizować i dyskutować nad etatem, starając się jak najdokładniej go przedstawić. Wynik tej dyskusji wpływał do mnie. Wklepywanie go do postaci strony internetowej to kolejny etap, wcale nie końcowy. Trzeba wyłapywać błędy zarówno merytoryczne, jak i zwykłe gramatyczne czy ortograficzne. Pozostaje jeszcze dopasować rysunki. Dla miłośników szczegółów, np.: czołgi w batalionie są w trzech odmianach. Każdy ma trochę inny rysunek.

Dowódca batalionu Poczet dowódcy Pluton specjalny Pluton łączności Pluton OPL Organa kwatermistrzowskie Kompania techniczno-gospodarcza Kompania czołgów

 

Batalion czołgów lekkich /7TP/
Etat batalionu
Stan osobowy:
oficerów: 22 (podpułkownik, major/kapitan, 7 kapitanów, kapitan/porucznik, 12 poruczników/podporuczników)
podoficerów: 152 (7 st.sierżantów, 35 sierżantów, 53 plutonowych, 57 kaprali)
szeregowców: 274 (90 st.pancernych, 184 pancernych)
razem: 448
Uzbrojenie: 49 czołgów 7TP (w tym 4 z radiostacją nadawczo-odbiorczą i 9 z odbiornikiem)
6 ckm wz.30
3 rkm wz.28
230 karabinków wz.98
191 pistoletów wz. 35
22 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji batalionu
Jednostki
jednostka zmobilizowana jednostka mobilizująca
1 Batalion Czołgów Lekkich 3 Batalion Pancerny z Warszawy
2 Batalion Czołgów Lekkich 2 Batalion Pancerny z Żurawicy
W etacie nie wszystkie pojazdy są określone w/g typu. Niektóre mają określona tylko kategorię.
samochód osobowo-terenowy

Polski Fiat 508-III Łazik - czteroosobowy

Polski Fiat 518 Łazik - pięcioosobowy

PF 518/III Łazik PF 518/III Łazik
samochód ciężarowy do 1 tony

Polski Fiat 508/518

(samochód PF 508/518 pod CKM)

PF 618
samochód ciężarowy do 2 ton

Polski Fiat 621L

 

 

FP 621L    
Broń osobista oficerów

Broń krótka oficerów nie figurowała w etacie batalionu. Oficerowie zawodowi byli zobowiązani do posiadania pistoletów własnych. Jeśli chodzi o oficerów rezerwy - prawdopodobnie indywidualnie przydzielano im należny ekwipunek, i dopiero po wyposażeniu we wszystkie należności kierowano na stanowisko służbowe.

 

Zgodnie z instrukcją Zestawy materiału pancernego i samochodowego, cz.I (Br.Panc.3/1937), Warszawa 1937, batalion powinien posiadać w składzie zestawu części zamiennych nt IVa-3 (Części wymienne do samochodów i motocykli oraz akcesoria, narzędzia, półfabrykaty i surowce dla batalionu czołgów 7 TP) części do: PF 508-III, PF 508/518, PF 621L, wz.34, Sokół 1000 - z czego wnioskować należy, że tylko takie typy pojazdów pomocniczych powinny znaleźć się na wyposażeniu batalionu. Dodatkowo batalion powinien posiadać zestawy: nr IIIa-3 (Części wymienne czołgowe dla batalionu czołgów 7 TP) oraz zestaw nr III-85c (Części wymienne, akcesoria, narzędzia, półfabrykaty i surowce dla 3-5 ciągników C7P).