Batalion czołgów lekkich (R 35) - Kompania czołgów lekkich (etat nr 3)

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk1)

Dowódca kompanii

etat:

 • dowódca kompanii - 1 kapitan, 1 pistolet osobisty,
 • dowódca czołga - 1 plutonowy, 1 pistolet,
 • kierowca czołga - 1 kapral, 1 pistolet,
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,
 • ordynans osobisty - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,
 • goniec - 1 st. pancerny, 1 kbk z bagnetem,
 • kierowca motocykla - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,

pojazdy:

 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 samochód osobowo-terenowy Laffly S15R,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111.
dowódca kompanii dowódca czołga kierowca czołga kierowca samochodu ordynans osobisty goniec kierowca motocykla
  R-35 samochód osobowo-terenowy motocykl
I-wszy pluton czołgów

etat:

 • dowódca plutonu - 1 porucznik/podporucznik, 1 pistolet osobisty,
 • dowódca czołga - 1 plutonowy, pistolet,
 • kierowca czołga - 1 kapral, pistolet,
 • kierowca motocykla - 1 st. pancerny, kbk z bagnetem,
 • ordynans osobisty - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,

pojazdy:

 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111.
dowódca plutonu dowódca czołga kierowca czołga kierowca motocykla ordynans osobisty
  R-35 motocykl
załogi czołgów

etat:

 • zastępca dowódcy plutonu - 1 sierżant, 1 pistolet,
 • dowódca czołga - 1 plutonowy, 1 pistolet,
 • 2 kierowców czołgów - 2 kaprali, 2 pistolety,

pojazdy:

 • 2 czołgi R 35, każdy uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm.
zastępca dowódcy plutonu kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
R-35 R-35
II-gi pluton jak I-wszy
III-ci pluton jak I-wszy
IV-ty pluton jak I-wszy
Drużyna techniczno-gospodarcza

etat:

 • sierżant-szef - 1 st. sierżant, 1 pistolet,
 • pdf. sprzętowy - 1 sierżant, 1 pistolet,
 • pdf. broni i gazowy-rusznikarz - 1 plutonowy, 1 kbk z bagnetem,
 • puszkarz - 1 kapral, 1 kbk z bagnetem,
 • 2 kucharzy - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem,
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem,

pojazdy:

 • 2 samochody ciężarowe o kategorii ładowności do 2 ton,
 • 1 przyczepa kuchenna (kuchnia polowa typowa - wz.31/s)
szef kompanii pdf. sprzętowy pdf. broni i gazowy-rusznikarz puszkarz kucharz kucharz
kierowca samochód kancelaryjno-bagażowy kierowca samochód przykuchenny z kuchnią polową
patrole reperacyjne

etat:

 • dowódca I patrolu - mechanik czołgowy - 1 sierżant, 1 pistolet,
 • dowódca II patrolu - mechanik czołgowy - 1 plutonowy, 1 pistolet,
 • 2 elektromechaników samochodowych - 2 kaprali, 2 pistolety,
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem,

pojazdy:

 • 2 ciężarówki terenowe wz.34 (półgąsienicowe),
 • 2 przyczepy paliwowe.
dowódca I patrolu elektromechanik I patrolu kierowca I patrolu dowódca II patrolu elektromechanik II patrolu kierowca II patrolu
samochód ciężarowy wz.34 samochód ciężarowy wz.34
Razem kompania czołgów
Stan osobowy:
oficerów: 5 (1 kapitan/porucznik, 4 poruczników/podporuczników)
podoficerów: 34 (1 st. sierżant, 6 sierżantów, 11 plutonowych, 16 kaprali)
szeregowców: 18 (6 st. pancernych, 12 pancernych)
razem: 79
Uzbrojenie:

13 działek 37mm (w czołgach),

13 c.k.m. 7,5mm Reibel (w czołgach),
18 karabinków z bagnetem,
34 pistolety,
5 pistoletów osobistych oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji kompanii.

Wyposażenie:

13 czołgów R 35,

1 samochód osobowo-terenowy,
2 samochody ciężarowe o kategorii ładowności do 2 ton,
2 samochody ciężarowe wz.34,
5 motocykli Sokół 1000 M111,
1 kuchnia polowa,
2 przyczepy paliwowe.

 

 • 1) korespondencja
 • *) rysunki Marek Gabryszuk