Batalion pancerny - Pluton łączności

Opracował: ppłk Krzysztof M.Gaj

To ten pododdział szkolił żołnierzy dla plutonu łączności baonu czołgów lekkich 7TP. Stanowił też bazę mobilizacyjną dla plutonu łączności batalionu czołgów lekkich (7TP) lub drużyn łączności innych typów oddziałów pancernych.

 

dowódca plutonu

dowódca plutonu - kapita, pistolet osobisty, busola kierunkowa, lornetka

kierowca - pancerny, kbk z bagnetem

ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazd:

  • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu kierowca ordynans osobisty motocykl

funkcyjni

szef plutonu- st.sierżant, pistolet wz.35

pdf. sprzętowy-radiomechanik - sierżant, pistolet wz.35

2 podoficerów-instruktorów - plutonowy, kaprl, 2 kbk z bagnetem

2 kierowców samochodowych - st.pancerny, pancerny, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

  • samochód łazik-radio z radiostacją N-1/s
  • samochod PF 508/518 z radiostacjami N-2/s
  • rower
szef plutonu pdf. sprzetowy - radiomechanik pdf. instruktor pdf. instruktor
kierowca   kierowca  
PF 508/III Radio PF 508/III Radio
Razem pluton łączności
Stan osobowy:
oficerów: 1 (kapitan)
podoficerów: 4 (1 st. sierżantów, 1 sierżant, 1 plutonowy, 1 kapral)
szeregowców: 4 (1 st. pancerny, 3 pancernych)
razem: 9
Uzbrojenie: 6 karabinków z bagnetem
2 pistolety wz. 35
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu
Wyposażenie:

2 samochody specjalne - radiowe
1 motocykl Sokół 1000 M111

rower

 

W różnych batalionach różne było wyposażenie radiowe tych plutonów.

1 Batalion Pancerny - Poznań: ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 3;
2 Batalion Pancerny - Żurawica: ewidencyjnie - 4, suma etatów wojennych - 5;
3 Batalion Pancerny - Warszawa: ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 4;
4 Batalion Pancerny - Brześć nad Bugiem: ewidencyjnie - 4, suma etatów wojennych - 3;
5 Batalion Pancerny - Kraków: ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 3;
6 Batalion Pancerny - Lwów: ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 5;
7 Batalion Pancerny - Grodno: ewidencyjnie - 6, suma etatów wojennych - 5;
8 Batalion Pancerny - Bydgoszcz: ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 3;
Kadra 9 Batalionu Pancernego - Lublin:  ewidencyjnie - 0, suma etatów wojennych - 2;
10 Batalion Pancerny - Zgierz (Łódź): ewidencyjnie - 3, suma etatów wojennych - 2;
12 Batalion Pancerny - Łuck: ewidencyjnie - 4, suma etatów wojennych - 2;
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych - Modlin: ewidencyjnie - 8, suma etatów wojennych - 3;
RAZEM: ewidencyjnie - 44, suma etatów wojennych - 40.

  • *) rysunki Marek Gabryszuk