Brygada kawalerii - Szwadron kolarzy z 1936

Ppłk br. panc. Krzysztof M. Gaj, Rafał Białkowski, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk
podstawa opracowania: L.dz.720/mob.36

Żołnierze przewozili broń na ramie roweru. Sylwetki przedstawione na obrazkach mają broń narysowaną na plecach (funkcyjni) lub w ręku (liniowi). Nie wolno tego porównywać do rzeczywistego szyku kolarzy – rysunek jest czysto poglądowy – w rzucie z góry broń zawieszona na ramie roweru byłaby niewidoczna i nie sposób byłoby odróżnić kbk do rkm.

Dowódca szwadronu

etat:

 • Dowódca szwadronu - rotmistrz, pistolet osobisty
 • Kierowca motocyklowy – strzelec, kbk z bagnetem
 • Ordynans osobisty - strzelec, kbk z bagnetem, rower

pojazd:

 • Motocykl z koszem
Dowódca szwadronu kierowca motocykla ordynans osobisty
motocykl z koszem  
Poczet dowódcy

etat:

 • 2 obserwatorów – kapral, st. strzelec, 2 kbk z bagnetem, 2 rowery
 • 3 gońców – st. strzelec, 2 strzelców, 3 kbk z bagnetem, 3 rowery
 • 2 telefonistów – st. strzelec, strzelec, 2 kbk z bagnetem, 2 rowery

patrol sanitarny:

 • Podoficer sanitarny – kapral, bagnet, rower
 • 2 sanitariuszy – 2 strzelców, 2 bagnety, 2 rowery

patrol przeciwgazowy:

 • Dowódca patrolu – kapral, kbk z bagnetem, rower
 • 2 zwiadowców gazowych – st. strzelec, strzelec, 2 kbk z bagnetem, 2 rowery
Podoficer obserwator obserwator goniec goniec goniec telefonista telefonista
Podoficer sanitarny sanitariusz sanitariusz
Podoficer obserwator obserwator goniec
I-wszy pluton liniowy
Dowódca z pocztem

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, rower
 • Ordynans osobisty - strzelec, kbk z bagnetem, rower
 • Zastępca dowódcy plutonu - wachmistrz, pistolet, bagnet, rower
 • Podoficer zafrontowy - plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • Obserwator-goniec - st. strzelec, kbk z bagnetem, rower
Dowódca plutonu Goniec-osobisty pocztowy Zastępca dowódcy plutonu Podoficer zafrontowy Obserwator-goniec
1-wsza sekcja liniowa

etat:

 • Dowódca sekcji - kapral, kbk z bagnetem, rower
 • 5 strzelców - st. strzelec, 4 strzelców, 5 kbk z bagnetem, 5 rowerów
Dowódca sekcji Zastępca Strzelec Strzelec Strzelec Strzelec
2-ga sekcja liniowa jak 1-wsza
1-wsza sekcja r.k.m

etat:

 • Dowódca sekcji - kapral, kbk z bagnetem, rower
 • Celowniczy - st. strzelec, rkm wz.28, bagnet, rower
 • 4 amunicyjnych - 4 strzelców, 4 kbk z bagnetem, 4 rowery
Dowódca sekcji Celowniczy Amunicyjny Amunicyjny Amunicyjny Amunicyjny
2-ga sekcja r.k.m jak 1-wsza
II-gi pluton jak I-wszy
III-ci pluton jak I-wszy
Drużyna gospodarcza

etat:

 • Wachmistrz-szef – st. wachmistrz, pistolet, rower
 • Podoficer broni i gazowy-rusznikarz – plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • Podoficer sprzętowy-mechanik rowerowy – plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • Podoficer gospodarczy – plutonowy, kbk z bagnetem, rower
 • 2 kucharzy – st. strzelec, strzelec, 2 kbk z bagnetem
 • Szewc - strzelec, kbk z bagnetem, rower
 • Krawiec - strzelec, kbk z bagnetem, rower

tabor:

 • woźnica – strzelec, kbk z bagnetem, kuchnia polowa z zaprzęgiem parokonnym
 • 5 woźniców – 5 strzelców, 5 kbk z bagnetem, 5 wozów taborowych parokonnych, w tym:
  • przykuchenny
  • kancelaryjno-bagażowy
  • narzędziowy i części zapasowe
  • żywnościowy
  • amunicyjny
Wachmistrz-szef Podoficer broni i gazowy Podoficer sprzętowy-mechanik rowerowy Podoficer gospodarczy kucharz kucharz szewc krawiec
Kuchnia polowa
wóz furażowy wóz amunicyjny
Razem szwadron kolarzy - 1936
Stan osobowy:
oficerów: 4 (rotmistrz, 3 por./ppor.)
podoficerów: 25 (st.wachmistrz, 3 wachmistrzów, 6 plutonowych, 15 kaprali)
szeregowców: 88 (20 st. strzelców, 68 strzelców)
razem: 117
Uzbrojenie:

6 r.k.m.
100 karabinków z bagnetem
4 pistolety skarbowe
9 bagnetów
4 pistolety osobiste oficerów nie figurował w etacie i ewidencji szwadronu

Konie: 12 konie pociągowe taborowe
Pojazdy:

motocykl z koszem

107 rowerów

1 kuchnia polowa parokonna,

5 wozów taborowych parokonnych

Zaprzęgi jenokonne:

w przypadku braku wozów parokonnych stosowano zaprzęgi jednokonne.

Wówczas stan osobowy podniosił się o 5 strzelców i 5 kbk z bagnetem,

a 5 wozów parokonnych zmieniano na 10 wozów jednokonnych.

kuchnia polowa z zaprzęgiem parokonnym