Dywizje piechoty podczas pokoju

Na podstawie danych zebranych z internetu.
Lista korygowana i uzupełniana przez członków Forum Drugiej Wojny Światowej.
Szczególne podziękowania dla Badylarza i Eligiusza Kwiatkowskiego

Dywizja Dowództwo Pułki Piechoty
1 DP Legionów Wilno 1,5,6
2 DP Legionów Kielce 2,3,4
3 DP Legionów Zamość 7,8,9
4 DP Toruń 14,63,67
5 DP Lwów 19,26,40
6 DP Kraków 12,16,20
7 DP Częstochowa 25,27,74
8 DP Modlin 13,21,32
9 DP Siedlce 22,34,35
10 DP Łódź 28,30,31
11 Kresowa DP Stanisławów 48,49,53
12 DP Tarnopol 51,52,54
13 DP Równe 43,44,45
14 DP Poznań 55,57,58
15 DP Bydgoszcz 59,61,62
16 DP Grudziądz 64,65,66
17 DP Gniezno 68,69,70
18 DP Łomża 33,42,71
19 DP Wilno 77,85,86
20 DP Baranowicze 78,79,80
21 DP Górskiej Bielsko 1,3,4 psp
22 DP Górskiej Przemyśl 2,5,6 psp
23 DP Katowice 11,73,75
24 DP Jarosław 17,38,39
25 DP Kalisz 29,56,60
26 DP Skierniewice 10,18,37
27 DP Kowel 23,24,50
28 DP Warszawa 15,36,72
29 DP Grodno 41,76,81
30 DP Kobryń 82,83,84