Dywizjon artylerii konnej - Bateria ogniowaEtat w oparciu dane z książki: P.Zarzycki Artyleria konna w 1939 r. określone przez autora jako przybliżone
Materiały opracował Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.

Etat
Etat:  5 oficerów, 26 podoficerów, 131 szeregowców
Uzbrojenie:  4 armaty 75 mm wz. 02/26, 2 lkm, 129 karabinków (kbk), 32 pistolety
Wyposażenie:  4 jaszcze, 8 przodków, 2 taczanki, kuchnia polowa, kuźnia polowa, 9 wozów taborowych, 194 konie