Dywizjon artylerii konnej - Drużyna gospodarcza baterii ogniowej

Etat jest syntezą danych z książki: P.Zarzycki Artyleria konna w 1939 r. określone przez autora jako przybliżone oraz danych od Piotra.

Etat
Etat: 5 podoficerów, 17 szeregowców
Uzbrojenie: 17 karabinków (kbk), 5 pistoletów
Wyposażenie: kuchnia polowa, wóz przykuchenny, kuźnia polowa, 4 wozy taborowe, 24 konie

Dane znacznie odbiegają od podanych przez P.Zarzyckiego, Dodatkowe wątpliwości to:
- czy był drugi krawiec (może ktoś pomylił z kancelistą)
- czy podoficer broni nie był tożsamy z puszkarzem.
W porównaniu z pułkiem kawalerii pojawił sie kancelista i wóz bagażowy.
Ordynansów nie było, zostali zniesieni dla oficerów młodszych niedługo przed wojną. Ordynans przysługiwał od majora w górę.