Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron samochodów pancernych typ A (Etat nr 2)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

dowódca szwadronu

etat:

 • dowódca szwadronu - kapitan, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • strzelec samochodu pancernego – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodu pancernego – st. pancerny, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód pancerny wz.34 z działkiem 37mm
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
dowódca szwadronu strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego kierowca samochody ordynans osobisty
  samochód pancerny wz.34 samochód osobowo-terenowy

uwaga:

 • Dowódca szwadronu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Zasadniczo Łazik służył mu jako pojazd pomocniczy, gdy musiał np. udać się do dowódcy dyonu. Ponadto był tam przewożony jego bagaż osobisty.
poczet dowódcy
gońcy

etat:

 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
goniec kierowca goniec kierowca
motocykl z koszem motocykl z koszem
patrol łączności z lotnikiem

etat:

 • dowódca patrolu - sygnalista - kapral, kbk wz.98, blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza
 • płachtowy - pancerny, kbk wz.98, 4 płachty sygnałowe
 • kierowca - st.pancerny, kbk wz.98, 2 tyczki przekazywacza

pojazd:

 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca patrolu płachtowy kierowca motocykl

uwaga:

Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowdca ptrolu: plutonowy, radiotelegraficta: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na smochodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nastąpiła z powodu niedostatku sprzętu.

I-wszy pluton samochodów pancernych

etat:

 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • strzelec samochodu pancernego – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodu pancernego – st. pancerny, pistolet wz.35, bagnet
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód pancerny wz.34 z działkiem 37mm
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego kierowca samochody ordynans osobisty
  samochód pancerny wz.34 motocykl z koszem

uwaga:

 • Dowódca plutonu mógł dowodzić z motocykla lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Motocykl był pojazdem pomocniczym, używanym np. wtedy, gdy dowódca plutonu musiał udać się do dowódcy szwadronu. Ponadto był to środek łączności. W czasie akcji bojowej znajdował się przy plutonie. W przypadku nawiązania kontaktu ogniowego - motocykl wraz z patrolem reperacyjnym cofał się na odległość 600m (max. 1500m) - do dogodnego ukrycia, z którego można było obserwować działanie rzutu bojowego. Na wezwanie dowódcy plutonu (sygnał: Goniec do dowódcy!), motocykl podjeżdżał do rzutu bojowego.
załogi samochodów pancernych

etat:

 • zastępca dowódcy - sierżant, pistolet wz.35, bagnet
 • strzelec samochodu pancernego – kapral, pistolet wz.35, bagnet
 • 2 kierowców samochodów pancernych – 2 st. pancernych, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety

pojazdy:

 • 2 samochody pancerne wz 34 z ckm
zastępca dowódcy/strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego
samochód pancerny wz.34 samochód pancerny wz.34
patrol reperacyjny

etat:

 • mechanik samochodowy - plutonowy, kbk z bagnetem
 • elektromechanik samochodowy - kapral, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód specjalny PF 508-III furgon
mechanik samochodowy elektromechanik samochodowy PF 508/III furgon
II-gi pluton samochodów pancernych jak I-wszy
drużyna gospodarcza

etat:

 • sierżant-szef - st.sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy, pistolet, bagnet
 • puszkarz - plutonowy, pistolet, bagnet
 • 2 kucharzy - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton PF 621L (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam. typ IV
 • przyczepa paliwowa
sierżant-szef pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy pdf. broni i gazowy - rusznikarz puszkarz kierowca
    kucharz kucharz kierowca
samochód kancelaryjno-bagażowy samochód przykuchenny z kuchnią polową
Razem szwadron samochodów pancernych typ A
Stan osobowy:
oficerów: 3 (kapitan, 2 por./ppor.)
podoficerów: 15 (st.sierżant, 3 sierżantów, 4 plutonowych, 7 kaprali)
szeregowców: 24 (10 st.pancernych, 14 pancernych)
razem: 42
Uzbrojenie: 7 samochodów pancerny wz.34 (3 z działkiem, 4 z ckm),
21 karabinki z bagnetem i sznurem do czyszczenia,
18 pistoletów
18 bagnetów
3 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu.
Wyposażenie: kuchnia polowa
Pojazdy: samochód osobowo-terenowy,
2 samochodów ciężarowych do 2 ton,
2 samochody specjalne - furgony patroli reperacyjnych
przyczepa paliwowa
5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111
(razem pojazdów: 10)

 

 • 1) ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja
 • *)  rysunki Marek Gabryszuk