Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron samochodów pancernych typ B (Etat nr 3)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

dowódca szwadronu

etat:

 • dowódca szwadronu - kapitan, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • 2 strzelców samochodu pancernego – plutonowy, st. pancerny, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety
 • 2 kierowców samochodu pancernego – kapral, st. pancerni, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód pancerny wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III łazik)
dowódca szwadronu dowódca-strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego strzelec samochodu pancernego kierowca samochody ordynans osobisty
  samochód pancerny wz.29   samochód osobowo-terenowy

uwaga:

 • Dowódca szwadronu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Wykorzystanie Łazika - jak w szwadronie typu A.
poczet dowódcy
gońcy

etat:

 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
goniec kierowca goniec kierowca
motocykl z koszem motocykl z koszem
patrol łączności z lotnikiem

etat:

 • dowódca patrolu - sygnalista - kapral, kbk wz.98, blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza
 • płachtowy - pancerny, kbk wz.98, 4 płachty sygnałowe
 • kierowca - st.pancerny, kbk wz.98, 2 tyczki przekazywacza

pojazd:

 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca patrolu płachtowy kierowca motocykl

uwaga:

Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowdca ptrolu: plutonowy, radiotelegraficta: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na smocjodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nasąpiła z powodu niedostatku sprzętu.

I-wszy pluton samochodów pancernych

etat:

 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • 2 strzelców samochodu pancernego – kapral, st. pancerny, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety
 • 2 kierowców samochodu pancernego – kapral, st. pancerny, 2 pistolety wz.35, 2 bagnety
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny, kbk z bagnetem
 • ordynans osobisty - pancerny, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód pancerny wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
 • motocykl Sokół 1000 M111
dowódca plutonu dowódca-strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego strzelec samochodu pancernego kierowca samochody ordynans osobisty
  samochód pancerny wz.29   motocykl z koszem

uwaga:

 • Dowódca plutonu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego.
załogi samochodów pancernych

etat:

 • zastępca dowódcy plutonu, strzelec - sierżant, pistolet wz.35, bagnet
 • 3 strzelców samochodu pancernego – 2 kaprali, st.pancerny, 3 pistolety wz.35, 3 bagnety
 • 4 kierowców samochodów pancernych – kapral, 3 st.pancernych, 4 pistolety wz.35, 4 bagnety

pojazdy:

 • 2 samochody pancerne wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
zastępca dowódcy kierowca samochodu pancernego strzelec samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego dowódca samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego kierowca samochodu pancernego strzelec samochodu pancernego
  samochód pancerny wz.29   samochód pancerny wz.29  
patrol reperacyjny

etat:

 • mechanik samochodowy - plutonowy, kbk z bagnetem
 • elektromechanik samochodowy - kapral, kbk z bagnetem

pojazdy:

 • samochód specjalny PF 508/518 furgon
mechanik samochodowy elektromechanik samochodowy PF 508/III furgon
II-gi pluton samochodów pancernych jak I-wszy
drużyna gospodarcza

etat:

 • sierżant-szef - st.sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy, pistolet, bagnet
 • puszkarz - plutonowy, pistolet, bagnet
 • 2 kucharzy - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem

pojazdy:

 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam typ IV
 • przyczepa paliwowa
sierżant-szef pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy pdf. broni i gazowy - rusznikarz puszkarz kierowca
    kucharz kucharz kierowca
samochód kancelaryjno-bagażowy samochód przykuchenny z kuchnią polową
Razem szwadron samochodów pancernych typ B
Stan osobowy:
oficerów: 3 (kapitan, 2 por./ppor.)
podoficerów: 22 (st.sierżant, 3 sierżantów, 5 plutonowych, 13 kaprali)
szeregowców: 31 (17 st.pancernych, 14 pancernych)
razem: 56
Uzbrojenie: 7 samochodów pancerny wz.29,
21 karabinki z bagnetem i sznurem do czyszczenia,
32 pistoletów
32 bagnetów
3 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu.
Wyposażenie: kuchnia polowa
Pojazdy: samochód osobowo-terenowy,
2 samochodów ciężarowych do 2 ton (być może na wyposażeniu szwadronu, a może i całego 11 Dywizjonu Pancernego były samochody ciężarowe Ursus A - chociaż nie powinny być, ponieważ w zestawie nr IV-11 Części wymienne do samochodów i motocykli oraz akcesoria, narzędzia, półfabrykaty i surowce dla dywizjonu pancernego (wz. 29) typ B.nie było części do samochodów ciężarowych Ursus A),
2 samochody specjalne - furgony patroli reperacyjnych
przyczepa paliwowa
5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111
(razem pojazdów: 10)

 

 • 1) ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja
 • *)  rysunki Marek Gabryszuk