Kompania czołgów "R" - 1938 - Etat pokojowy

Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)

W nazewnictwie kompanii panuje pewna swoboda. Etat pokojowy jest określany jako kompania czołgów "R". Etat wojenny to kompania czołgów lekkich wolnobieżnych /"RENAULT"/. Natomiast w wykazach mobilizacyjnych jest mowa o samodzielnej kompanii czołgów lekkich. (za: ppłk Krzysztof M.GAJ)

dowództwo kompanii

dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

kierowca - st.pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

samochód dowódcy - Polski Fiat 508-III Łazik

dowódca kompani ordynans osobisty kierowca PF 508-III Łazik
poczet dowódcy
patrol łączności

dowódca patrolu, telemechanik - kapral, kbk wz.98 z bagnetem

3 telefonistów - 3 pancernych, 3 kbk wz.98 z bagnetem
(tyczkowy, zwijakowy, rękawicowy)

prawdopodobnie poruszali się pojazdami patrolu motocyklistów

dowódca patrolu tyczkowy zwijakowy rękawicowy
patrol motocyklistów

3 kierowców - st.pancerny, 2 pancernych, 3 kbk wz.98 z bagnetem

3 motocykle - Sokół 1000 M111

rower

patrol prawdopodobnie przewoził patrol łączności ze sprzętem

kierowca kierowca kierowca  
motocykl motocykl motocykl rower
załogi zapasowe

załogi zapasowe 3 pancernych, 3 kbk wz.98 z bagnetem

załogi przemieszczały się na ciężarówkach sekcji transportowej

załoga zapasowa załoga zapasowa załoga zapasowa
patrol sanitarny

sanitariusz - pancerny, bagnet

sanitariusz prawdopodobnie przemieszczał się na ciężarówkach sekcji transportowej

sanitariusz
drużyna gospodarcza

sierżant-szef - st.sierżant, pistolet wz.35

pdf. broni i gaz - rusznikarz - plutonowy, pistolet wz.35

puszkarz - kapral, pistolet wz.35

W dyspozycji sam. ciężarowy PF Berliet GCB (amunicyjny) wraz z kierowcą z sekcji transportowej plutonu technicznego

pdf. gospodarczy - sierżant, pistolet wz.35

W dyspozycji sam. ciężarowy PF Berliet GCB (gosp.-bagaż.) wraz z kierowcą z sekcji transportowej plutonu technicznego

szef kompanii pdf. broni i gaz. - rusznikarz puszkarz pdf. gospodarczy  
kierowca Berliet GCB kierowca Berliet GCB
Pluton techniczny

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty

pdf. sprzętowy i kmdt. garażu - sierżant, pistolet wz.35

pdf. materiałów pędnych - plutonowy, pistolet wz.35

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

motocykl - Sokół 1000 M111

dowódca plutonu pdf. sprzętowy i kmdt. garażu pdf. materiałów pędnych
kierowca motocykl ordynans osobisty
Sekcja warsztatowa

monter - plutonowy, pistolet wz.35

tokarz metalowy - kapral, pistolet wz.35

elektromonter - st.pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

kierowca - pancerny, kbk wz.98 z magnetem

pojazd - PF 621L warsztat polowy

monter tokarz metalowy elektromonter kierowca PF 621L warsztat
Sekcja transportowa

5 kierowców ciężarówek pod sprzęt techniczny sekcji warsztatowej - st.pancerny, 4 pancernych, 5 kbk wz.98 z bagnetem

kierowca cysterny - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

kierowca ciężarówki gospodarczo-bagażowej - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

kierowca ciężarówki amunicyjnej - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

motocykl - Sokół 1000 M111

ciężarówki - ciężarówka PF 621L (cysterna lub do przewozu beczek z paliwem), 7 ciężarówek Berliet GCB

przyczepy - 3 przyczepy paliwowe

kierowca kierowca kierowca
PF Berliet GCB Berliet GCB Berliet GCB
kierowca kierowca kierowca
Berliet GCB z przyczepą paliwową Berliet GCB z przyczepą paliwową PF 621L
w ugrupowaniu bojowym 2 kierowców z pojazdami było przy drużynie gospodarczej
kierowca kierowca
PF 621L PF 621L
I-wszy pluton

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty

kierowca czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

strzelec czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

ordynans osobisty - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

czołg - Renault FT-17 z działkiem

motocykl - Sokół 1000 M111

W momencie opuszczenia czołgu przez dowódcę plutonu, jego miejsce zajmował strzelec czołga. Powodem opuszczenia czołgu przez dowódcę mogła być np. odprawa w dowództwie kompanii. Dzięki temu czołg zachowywał zdolność bojową.

dowódca plutonu kierowca czołga strzelec czołga kierowca motocykla ordynans osobisty
Renault FT-17 z działkiem motocykl
1-wszy półpluton

zastępca dowódcy plutonu - plutonowy, pistolet wz.35

strzelec czołga - st.pancerny pistolet wz.35

2 kierowców czołgów - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

2 czołgi - Renault FT-17 z działkiem, Renault FT-17 z km

zastępca dowódcy plutonu kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
Renault FT-17 z działkiem Renault FT-17 z km
2-gi półpluton

dowódcy półplutonu - kapral, pistolet wz.35

strzelec czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

2 kierowców czołgów - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

2 czołgi - Renault FT-17 z działkiem, Renault FT-17 z km

dowódca półplutonu kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
Renault FT-17 z działkiem Renault FT-17 z km
II-gi pluton

dowódca plutonu - sierżant, pistolet wz.35

kierowca czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

kierowca motocykla - pancerny, kbk wz.98 z bagnetem

czołg - Renault FT-17 z działkiem

motocykl - Sokół 1000 M111

dowódca plutonu kierowca czołga kierowca motocykla
Renault FT-17 z działkiem motocykl
1-wszy półpluton

zastępca dowódcy plutonu - plutonowy, pistolet wz.35

strzelec czołga - st.pancerny pistolet wz.35

2 kierowców czołgów - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

2 czołgi - Renault FT-17 z działkiem, Renault FT-17 z km

zastępca dowódcy plutonu kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
Renault FT-17 z działkiem Renault FT-17 z km
2-gi półpluton

dowódcy półplutonu - kapral, pistolet wz.35

strzelec czołga - st.pancerny, pistolet wz.35

2 kierowców czołgów - 2 pancernych, 2 pistolety wz.35

2 czołgi - Renault FT-17 z działkiem, Renault FT-17 z km

dowódca półplutonu kierowca czołga dowódca czołga kierowca czołga
Renault FT-17 z działkiem Renault FT-17 z km
Razem kompania
Stan osobowy:
oficerów: 3 (kapitan, 2 por./ppor.)
podoficerów: 14 (st.sierżant, 3 sierżantów, 4 plutonowych, 6 kaprali)
szeregowców: 42 (9 st.pancernych, 33 pancernych)
razem: 59
Uzbrojenie: 10 czołgów Renault FT-17 (6 z działkiem, 4 z km),
29 kbk wz.98 z bagnetem
26 pistoletów wz.35
3 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie oraz w ewidencji kompanii
Wyposażenie: PF 508-III,
2 samochody ciężarowe PF 621L (różnych typów),
7 samochodów ciężarowych Berliet GCB,
6 motocykli Sokół 1000 z koszem
rower
3 przyczepy paliwowe
  • 1)  Major Krzysztof M.GAJ, korespondencja
  • *)  rysunki Marek Gabryszuk