Korpusy oficerskie - 1922 rok

Opracowanie: Krzysztof Wałek na podstawie ustawa z 23 marca 1922 roku o podstawowych obowiązkach i prawach  oficerów Wojska Polskiego oraz ustawy z 20 czerwca 1924 roku o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej

Stopnie oficerskie w/g ustawy 23 marca 1922 roku i ustawy z 20 czerwca 1924 roku
  stopnie oficerskie w wojsku stopnie oficerskie w marynarce wojennej
Korpus Generałów marszałek Polski    
generał broni admirał
generał dywizji wice-admirał
generał brygady kontr-admirał
oficerowie sztabowi pułkownik pułkownik komandor
podoułkownik podpułkownik komandor-porucznik
major major komandor-podporucznik
oficerowie młodsi kapitan, rotmistrz kapitan kapitan marynarki
porucznik porucznik porucznik marynarki
podporucznik podporucznik podporucznik marynarki
Korpusy oficerskie w/g ustawy 23 marca 1922 roku

Ustawa z 23 marca 1922 roku o podstawowych obowiązkach i prawach  oficerów Wojska Polskiego definiowała korpus oficerski Wojsk Polskich jako wszystkich oficerów wchodzących w skład poszczególnych korpusów. Wyszczególniono 18 równorzędnych korpusów (pisownia oryginalna):

 1. korpus oficerów piechoty,
 2. korpus oficerów jazdy,
 3. korpus oficerów artylerji,
 4. korpus oficerów inżynierji i saperów,
 5. korpus oficerów aeronautycznych,
 6. korpus oficerów łączności,
 7. korpus oficerów kolejowych,
 8. korpus oficerów samochodowych,
 9. korpus oficerów taborowych,
 10. korpus oficerów żandarmerji,
 11. korpus oficerów kontrolerów,
 12. korpus oficerów sądowych,
 13. korpus oficerów sanitarnych,
 14. korpus oficerów intendentów,
 15. korpus oficerów uzbrojenia,
 16. korpus oficerów geografów,
 17. korpus oficerów weterynaryjnych,
 18. korpus oficerów administracji.

oraz Korpus Generałów.

Ponad to ustwa zaliczła do oficerów korpus oficerski Wojsk Polskich duchowieństwo wojskowe oraz oficerów marynarki wojennej

Korpusy marynarki wojennej w/g ustawy z 20 czerwca 1924 roku
Artykuł 1. ustanawia, że wszyscy oficerowie marynarki wojennej od stopnia podporucznika do stopnia komandora wchodzą w skład jednego korpusu osobowego, natomiast admirałowie wchodzą w skład Krpusu Generałów.
Artykuł 27 ustanawia w okresie przejściowym trzy korpusy osobowe marynarki wojennej:
 1. korpus oficerów morskich,
 2. korpus oficerów techniczych,
 3. korpus oficerów rzeczno-brzegowych.
Rocznik oficerski z 1932 roku wymiania nadal te korpusy.