Dziennik aktualizacji

2016-10-11
Zestawy łączności

Zestawy łączności Wojaka Polskiego

2016-01-24
Kawaleria dywizyjna

Rekonstrukcja szwadronu kawalerii dywizyjnej na podstawie projektu organizacji wojennej z 1936r., oraz dostępnej literatury.

2016-01-12
Regulamin piechoty - część III

Regulamin piechoty - część III - kompania karabinów maszynowych - walka, na postawie regulaminu opublikowanego w portalu zbrojownia.cbw.pl

2013-09-18
Batalion czołgów lekkich R 35

Etat 21 Batalion Czołgów Lekkich oraz próba rekonstrukcji jego faktycznego składu po mobilizacji. Opracowani: ppłk dr Krzysztof M. Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk

2013-09-11
Korpusy oficerskie z 1922 roku

Jako uzupełnienie artykułu o korupsach oficerskich spis korusów z 1922 i 1924 roku.

2013-09-05
Batalion panceny

Stan pokojowy batalionów pancenych w latach 1935-1939. Opracował ppłk dr Krzysztof M. GAJ.