Dziennik aktualizacji

2019-02-19
Nowa rozbudowana strona o Obronie Narodowej

Zawiera historię i etaty

2019-02-09
Rangi szeregowych

Różnorodność nazewnictwa w rangach szeregowych

2019-02-02
Aktualizacja pułku piechoty

Aktualizacjia dotyczy 70% materiału.

2019-02-02
Pułk kawalerii - 1936

Podstrony opisują etat mobilizacyjny pułku kawalerii z 1936 roku.

2018-01-11
Pułk piechoty, etat nr 6

Pluton przeciwgazowy

2018-01-10
Batalion marszowy

Batalion marszowy pułku piechoty z 1939

2018-01-10
Pułk piechoty, etat nr 2

Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych

2018-01-09
Pułk piechoty, etat nr 1

Dowództwo pułku piechoty (Etat nr 1)

 

2018-01-08
Nowe wprowadzenie do pułków piechoty

Ogólny opis pułków piechoty oraz ich lista

2018-01-08
Pluton łączności pułku piechoty

Pluton łączności dowództwa pułku piechoty (Etat nr 4)

2016-10-11
Zestawy łączności

Zestawy łączności Wojaka Polskiego

2016-01-24
Kawaleria dywizyjna

Rekonstrukcja szwadronu kawalerii dywizyjnej na podstawie projektu organizacji wojennej z 1936r., oraz dostępnej literatury.

2016-01-12
Regulamin piechoty - część III

Regulamin piechoty - część III - kompania karabinów maszynowych - walka, na postawie regulaminu opublikowanego w portalu zbrojownia.cbw.pl

2013-09-18
Batalion czołgów lekkich R 35

Etat 21 Batalion Czołgów Lekkich oraz próba rekonstrukcji jego faktycznego składu po mobilizacji. Opracowani: ppłk dr Krzysztof M. Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk

2013-09-11
Korpusy oficerskie z 1922 roku

Jako uzupełnienie artykułu o korupsach oficerskich spis korusów z 1922 i 1924 roku.

2013-09-05
Batalion panceny

Stan pokojowy batalionów pancenych w latach 1935-1939. Opracował ppłk dr Krzysztof M. GAJ.