Obrona narodowa - Batalion ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Określenie "Batalion ON typu I" powstało w kwietniu 1939 roku. Wcześniej istniał tylko jeden typ batalionu, zbliżony z etatem batalionu typu I  zobacz
 
Batalion był dostosowany do pełnienie funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami. Wskazuje na to duża liczba gońców rowerowych (19)
 
Bataliony w tej postaci utrzymały się do wybuchu wojny na terenach Okręgów Korpusów Nr II (Lublin), III (Grodno), VI (Lwów) i X (Przemyśl).
 
Skład
 
  • dowództwo batalionu
  • oddział k.m. (drużyna)
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1. Dowódca batalionu
  major służby stałej lub kontraktowej 1 motocykl lub łazik
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 pistolet a)
sierżant-szef (dowódca pocztu) st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
podoficer ew.-gospodarczy sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
goniec (pisarz) szeregowiec 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla) niższy funkcjonariusz państwowy
3. oddział łączności
  dowódca oddziału plutonowy rezerwy 1 kbk
3 patrole telefoniczne 3 podoficerów rezerwy
9 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
12 kbk
drużyna kolarzy podoficer rezerwy
9 szeregowców
10 rowerów 10 kbk
4. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
razem dowództwo batalionu: oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 6
szeregowcy: 21
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 6 b)
wozy: 3 b)
rowery: 10
kbk: 24
pistolety: 3 a)
B. Oddział k.m.
  oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 2
szeregowców: 10
konie taborowe pociągowe:4 b)
wóz dwukonny: 1 b)
biedki sprzętowe: 2
c.k.m.: 2
kbk: 10
pistolety: 1 a)
C. 1-wsza kompania strzelecka
  1. dowódca kompanii
kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik c)
2. poczet dowódcy kompanii
  obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
gońcy kolarze 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy plutonowy zawodowy lub kontraktowy d) 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 kbk
podoficer gospodarczy sierżant zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
kucharze 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
kuchnia polowa
2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 2
szeregowcy: 8
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
kbk: 8
pistolety: 2 a)
3. I-wszy pluton
  dowódca plutony oficer rezerwy 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
1 drużyna
  drużynowy podoficer rezerwy 1 kb
obsługa r.k.m podoficer rezerwy
3 szeregowców
1 r.k.m.
3 kbk
strzelcy 9 szeregowców 9 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.) podoficerów rezerwy: 2
szeregowców: 18
kb: 20
razem I-wszy pluton: oficer rezerwy: 1
podoficerowie rezerwy: 6
szeregowcy: 30
r.k.m.: 1
kb: 30
kbk: 5
pistolety: 1 a)
4. II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
oficerowie rezerwy: 2
podoficerowie rezerwy: 12
szeregowcy: 60
r.k.m.: 2
kb: 60
kbk: 10
pistolety: 2 a)
razem 1-wsza kompania oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 20
szeregowcy: 98
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
kb: 90
kbk: 23
pistolety: 5 a)
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 20
szeregowcy: 98
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
kb: 90
kbk: 23
pistolety: 5 a)
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 20
szeregowcy: 98
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
kb: 90
kbk: 23
pistolety: 5 a)
razem batalion oficer służby stałej: 4
oficer rezerwy: 12
podoficerowie zawodowi: 8-11
podoficerowie rezerwy: 68
szeregowcy: 325
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik c) : 1-4
konie: 34 b)
wozy: 13 b)
biedka sprzętowa: 2
rowery: 19
kuchnia polowa: 3
c.k.m: 2
r.k.m.: 9
kb: 270
kbk: 103
pistolety: 19 a)
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
c) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych
d) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.