Obrona narodowa - Batalion ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Określenie "Batalion ON typu I" powstało w kwietniu 1939 roku. Wcześniej istniał tylko jeden typ batalionu, zbliżony lub nawet tożsamy z etatem typu I (źródła są rozbieżne).
Batalion był dostosowany do pełnienie funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami. Wskazuje na to duża liczba gońców rowerowych (10)
 
Bataliony w tej postaci utrzymały się do wybuchu wojny na terenach Okręgów Korpusów Nr II, III, VI i X.
 
Skład
 
  • dowództwo batalionu
  • oddział k.m. (drużyna)
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1) Dowódca batalionu    
  major służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik  
2) Poczet dowódcy    
  adjutant    
  oficer rezerwy   1 pistolet a)
sierżant-szef (dowódca pocztu)    
  st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

1 pistolet a)
podoficer gospodarczy    
  sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy   1 pistolet a)
goniec (pisarz)    
  szeregowiec   1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)    
  niższy funkcjonariusz państwowy    
3) oddziął łączności    
  dowódca oddziału    
  plutonowy rezerwy rower 1 kbk
3 patrole telefoniczne    
 

3 podoficerów rezerwy

9 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

12 kbk
drużyna kolarzy    
 

podoficer rezerwy

9 szeregowców

10 rowerów 10 kbk
4) lekarz batalionu    
  oficer rezerwy    
patrol sanitarny    
 

podoficer rezerwy

2 szerogowców

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

 
razem dowództwo batalionu:    
 

oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1

oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 2

podoficerowie rezerwy: 6

szeregowcy: 21

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik: 1

konie: 6 b)

wozy: 3 b)

rowery: 10

 

kbk: 24

pistolety: 3 a)

B. Oddział k.m.
 

oficer rezerwy

2 podoficerów rezerwy

10 szeregowców

4 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

2 biedki sprzętowe

c.k.m.: 2

kbk: 10

pistolety: 1 a)

C. 1-wsza kompania strzelecka
  1) dowódca kompanii    
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik c)  
2) poczet dowódcy kompanii    
  obserwatorzy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
gońcy kolarze    
  3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny    
 

podoficer rezerwy

2 szeregowców

   
2a) Drużyna gospodarcza    
  sierżant-szef    
  st. sierżnat zawodowy lub kontraktowy

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy    
  plutonowy zawodowy lub kontraktowy d)

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

1 kbk
podoficer gospodarczy    
  sierżant zawodowy lub kontraktowy

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

1 pistolet a)
kucharze    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

kuchnia polowa

2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza    
 

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 2

szeregowcy: 8

konie: 8 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

kbk: 8

pistolety: 2 a)

3) Pierwszy pluton    
  dowódca plutony    
  oficer rezerwy   1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu    
  podoficer rezerwy   1 kbk
obserwator    
  podoficer rezerwy   1 kbk
1 drużyna    
  drużynowy    
  podoficer rezerwy   1 kb
obsługa r.k.m    
 

podoficer rezerwy

3 szeregowców

 

1 r.k.m.

3 kbk

strzelcy    
  9 szeregowców   9 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.)    
 

2 podoficerów rezerwy

18 szeregowców

  20 kb
razem pierwszy pluton:    
 

oficer rezerwy: 1

podoficerowie rezerwy: 6

szeregowcy: 30

 

r.k.m.: 1

kb: 30

kbk: 5

pistolety: 1 a)

4) 2 i 3 pluton jak 1-wszy    
 

oficer rezerwy: 2

podoficerowie rezerwy: 12

szeregowcy: 60

 

r.k.m.: 2

kb: 60

kbk: 10

pistolety: 2 a)

razem 1-wsza kompania    
 

oficer służby stałej: 1

oficer rezerwy: 3

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 20

szeregowcy: 98

motocykl lub łazik c) : 0-1

konie: 8 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

r.k.m.: 3

kb: 90

kbk: 23

pistolety: 5 a)

D. 2-ga kompania jak 1-wsza
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
Razem batalion    
 

oficer służby stałej: 4

oficer rezerwy: 12

podoficerowie zawodowi: 8-11

podoficerowie rezerwy: 68

szeregowcy: 325

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik : 1-4

konie: 34 b)

wozy: 13 b)

rowery: 19

biedka sprzętowa: 2

kuchnia polowa: 3

c.k.m: 2

r.k.m.: 9

kb: 270

kbk: 103

pistolety: 19 a)

uwagi:

1. Nie wszytkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)

2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

przypisy:

a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk

b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z wożnicami

c) W przypadkach koniecznych zalażnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych

d)Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego.  Pełnilii dodatkowo funkcje instruktorskie.