Obrona narodowa - Batalion ON typu I (Etat Nr 3)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo batalionuoddział kmdowództwo kompani strzeleckiejpluton strzelecki

batalion On typu I

Bataliony typu I zorganizowano tylko na Podkarpaciu i na terenach województw wschodnich. Miały charakter pododdziałów wartowniczych.
Etat
Stan osobowy:  oficerów zawodowych: 4; oficerów rezerwy: 12;
podoficerów zawodowych: 11; podoficerów rezerwy: 68;
szeregowców rezerwy: 325.
Pracownicy kontraktowi 1;
wynajęci woźnice na czas ćwiczeń i alarmów: 18
Uzbrojenie: kb: 270; kbk: 103; (razem 373)
rkm: 9;
ckm: 2;
pistolety: 4 oficerów zawodowych + 19 - w praktyce zamiast pistoletów najczęściej dostali karabinki (kbk)
UWAGA: broń osobista 4 oficerów zawodowych nie była wliczona w etat kompanii. Była broń osobista oficerów.
Wyposażenie: konie taborowe: 34 (wynajmowane);
wozy: 13 (wynajmowane);
biedki pod ckm: 2;
kuchnie polowe: 3;
motocykle: 4 - w praktyce najczęściej 1.
rowery: 19.