Obrona narodowa - Batalion ON typu II (Etat Nr 4)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu II jest rozbydowanym etatem typ I. Zamiast drużyny K.M jest pluton K.M z moździerzem, a każda drużyna w plutonie strzeleckim pyła powiększona o 2 strzelców.
Batalion, podobnie jak typu I był dostosowany do pełnienie funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami.

 

 
Skład
 
  • dowództwo batalionu
  • pluton K.M.
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu    
  1) Dowódca batalionu    
  major służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik  
2) Poczet dowódcy    
  adjutant    
  oficer rezerwy rower 1 pistolet a)
pisarz kanc.    
  podoficer rezerwy

 

1 kbk
obserwatorzy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
goniec    
  szeregowiec rower 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)    
  niższy funkcjonariusz państwowy    
3) oddziął łączności    
  dowódca oddziału    
  plutonowy rezerwy   1 kbk
3 patrole telefoniczne    
 

4 podoficerów rezerwy

9 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

13 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej    
 

podoficer rezerwy

4 szeregowców

patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę. 5 kbk
drużyna kolarzy    
 

podoficer rezerwy

9 szeregowców

10 rowerów 10 kbk
4) drużyna gospodarcza    
  sierżant-szef baonu    
    st. sierzant III grupy

samochód półciężarowy lub ciężarowy c)

 

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

1 pistolet a)
5) lekarz batalionu    
  oficer rezerwy

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

 
patrol sanitarny    
 

podoficer rezerwy

2 szerogowców

 

 
razem dowództwo batalionu:    
 

oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1

oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 1

podoficerowie rezerwy: 10

szeregowcy: 26

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik: 1

samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1

konie: 6 b)

wozy: 3 b)

rowery: 12

 

kbk: 33

pistolety: 2 a)

B. Pluton K.M  -  Etat Nr 8 + Etat Nr 9    
 

1) Dowódca plutonu

 

 

  oficer rezerwy rower 1 pistolet a)
2) Poczet dowódcy    
  zastępca dowódcy plutonu    
  chorąży zawodowy lub kontraktowy   1 pistolet a)
obserwator    
  podoficer rezerwy   1 kbk
oceniacz odległości    
  szeregowiec   1 kbk
pomocnik rusznikarza    
  szeregowiec   1 kbk
2 biedki amunicyjne    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki amunicyjne

2 kbk
3) Pierwszy karabin    
  karabinowy    
  podoficer rezerwy   1 kbk
celowniczy    
  st. strzelec   1 c.k.m.
pomocniczy    
  szeregowiec   1 kbk
taśmowy    
  szeregowiec   1 kbk
2 amunicyjnych    
  2 szeregowców   2 kbk
woźnica    
  szeregowiec

1 koń taborowe pociągowy b)

1 biedka sprzętowa

1 kbk
4) Drugi i trzeci karabin jak pierwszy    
 

4 podoficerów rezerwy

10 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki sprzętowe

2 c.k.m

12 kbk

Etat Nr 9 - Działon moździerzy    
  działonowy    
  podoficer rezerwy   1 kbk
oceniacz odległosci    
  podoficer rezerwy   1 kbk
celowniczy    
  szeregowiec   1 kbk
ładowniczy    
  szeregowiec   1 kbk
pomocniczy    
  szeregowiec   1 kbk
2 amunicyjnych    
  2 szeregowców   2 kbk
2 woźniców    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki sprzętowe - uwaga to nie pomyłka, tak jest w etacie

1 moździerz

2 kbk

razem pluton .k.m    
 

oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi: 1

podoficerowie rezerwy: 9

szeregowcy: 26

konie: 7 b)

biedki sprzętowi i amunicyjne: 7 b)

rowery: 1

kuchnia polowa: 1

c.k.m.: 3

moździerz: 1

kbk: 55

pistolety: 2 a)

C. 1-wsza kompania strzelecka    
  1) dowódca kompanii    
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik d)  
2) poczet dowódcy kompanii    
  obserwatorzy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
zwiadowcy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
gońcy kolarze    
  3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny    
 

podoficer rezerwy

2 szeregowców

   
2a) Drużyna gospodarcza    
  sierżant-szef    
  st. sierżnat zawodowy lub kontraktowy

 

1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy    
  plutonowy zawodowy lub kontraktowy e)

 

1 kbk
podoficer gospodarczy    
  sierżant zawodowy lub kontraktowy

6 koni taborowych pociągowych b)

3 wózy dwukonne b)

1 pistolet a)
kucharze    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

kuchnia polowa

2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza    
 

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 3

szeregowcy: 9

konie: 8 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

kbk: 10

pistolety: 2 a)

3) Sekcja granatnika    
  sekcjny    
  podoficer rezerwy   1 kbk
granatnikowi    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
celowniczowie    
  2 szeregowców   2 granatniki
amunicyjni    
  4 szeregowców   4 kbk
woźnica    
  1 szeregowiec

1 koń taborowy pociągowy b)

1 biedka amunicyjna

1 kbk
razem sekcja granatnika    
 

podoficerowie rezerwy: 2

szeregowcy: 8

konie: 1 b)

biedka amunicyjna: 1 b)

 

granatniki: 2

kbk: 8

3) Pierwszy pluton    
  dowódca plutony    
  oficer rezerwy   1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu    
  podoficer rezerwy   1 pistolet a)
goniec, grajek    
  szeregowiec   1 kbk
obserwator    
  podoficer rezerwy   1 kbk
strzelec wyborowy    
  szeregowiec   1 kb
1 drużyna    
  drużynowy    
  podoficer rezerwy   1 kb
obsługa r.k.m    
 

podoficer rezerwy

3 szeregowców

 

1 r.k.m.

3 kbk

strzelcy    
 

podoficer rezerwy

10 szeregowców

  11 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.)    
 

4 podoficerów rezerwy

20 szeregowców

  24 kb
razem pierwszy pluton:    
 

oficer rezerwy: 1

podoficerowie rezerwy: 9

szeregowcy: 35

 

r.k.m.: 1

kb: 37

kbk: 5

pistolety: 2 a)

4) 2 i 3 pluton jak 1-wszy    
 

oficer rezerwy: 2

podoficerowie rezerwy: 18

szeregowcy: 70

 

r.k.m.: 2

kb: 74

kbk: 10

pistolety: 4 a)

razem 1-wsza kompania    
 

oficer służby stałej: 1

oficer rezerwy: 3

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 32

szeregowcy: 122

motocykl lub łazik d) : 0-1

konie: 9 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

granatniki: 2

r.k.m.: 3

kb: 111

kbk: 33

pistolety: 8 a)

D. 2-ga kompania jak 1-wsza    
E. 3-cia kompania jak 1-wsza    
Razem batalion    
 

oficer służby stałej: 4

oficer rezerwy: 12

podoficerowie zawodowi: 8-11

podoficerowie rezerwy: 115

szeregowcy: 418

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik : 1-4

samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1

konie: 40 b)

wozy: 12 b)

rowery: 22

biedka sprzętowa: 5

biedka amunicyjna: 5

uchnia polowa: 3

moździerze: 1

granatniki: 6

c.k.m: 3

r.k.m.: 9

kb: 333

kbk: 164

pistolety: 26 a)

uwagi:

1. Nie wszytkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)

2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

przypisy:

a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk

b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z wożnicami

c) Zakupiony ze środków społecznych do przewożenia broni dla pododdziałów ON nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów broni oraz do przewożenia materiałów gospodarczych, żywności i sprzętu wyszkolenia.

d) W przypadkach koniecznych zalażnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych

e)Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego.  Pełnilii dodatkowo funkcje instruktorskie.