Obrona narodowa - Batalion ON typu II (Etat Nr 4)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu II jest rozbydowanym etatem typ I. Zamiast drużyny K.M jest pluton K.M z moździerzem, w każdej kompanii jest sekcja granatnika, a każda drużyna w plutonie strzeleckim została powiększona o 2 strzelców.
 
Batalion, podobnie jak typu I był dostosowany do pełnienie funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami.

Skład

  • dowództwo batalionu
  • pluton K.M.
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1. Dowódca batalionu
  major służby stałej lub kontraktowej 1 motocykl lub łazik
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
pisarz kanc. podoficer rezerwy 1 kbk
obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
goniec szeregowiec 1 rower 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla) niższy funkcjonariusz państwowy
3. Oddział łączności
  dowódca oddziału plutonowy rezerwy 1 kbk
3 patrole telefoniczne 4 podoficerów rezerwy
9 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
13 kbk
drużyna kolarzy podoficer rezerwy
9 szeregowców
10 rowerów 10 kbk
4. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef baonu st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy samochód półciężarowy lub ciężarowy c)
2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
5. lekarz batalionu
  oficer rezerwy 2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
razem dowództwo batalionu: oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 10
szeregowcy: 26
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 6 b)
wozy: 3 b)
rowery: 12
kbk: 33
pistolety: 2 a)
B. Pluton k.m.
  szczegóły jak etat nr 8 zobacz oficerów rezerwy: 1
podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 7
szeregowców: 19
konie taborowe pociągowe: 5 b)
wóz dwukonny: 1 b)
biedki sprzętowe: 3
biedki amunicyjne: 2
rower: 1
c.k.m.: 3
kbk: 23
pistolety: 2 a)
działon moździerza - szczegóły jak etat nr 9 zobacz podoficerów rezerwy: 2
szeregowców: 7
konie taborowe pociągowe: 2 b)
biedki sprzętowe: 2
moździerze: 1
kbk: 9
Razem pluton k.m. oficerów rezerwy: 1
podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 9
szeregowców: 26
konie taborowe pociągowe: 7 b)
wóz dwukonny: 1 b)
biedki sprzętowe: 5
biedki amunicyjne: 2
rower: 1
moździerze: 1
c.k.m.: 3
kbk: 32
pistolety: 2 a)
C. 1-wsza kompania strzelecka
  1. dowódca kompanii
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik c)
2. poczet dowódcy kompanii
  obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
zwiadowcy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
gońcy kolarze 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy plutonowy zawodowy lub kontraktowy d) 1 kbk
podoficer gospodarczy sierżant zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
kucharze 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
kuchnia polowa
2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 3
szeregowcy: 9
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
kbk: 10
pistolety: 2 a)
3. Sekcja granatnika
  sekcyjny podoficer rezerwy 1 kbk
granatnikowi podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
celowniczowie 2 szeregowców 2 granatniki
amunicyjni 4 szeregowców 4 kbk
woźnica 1 szeregowiec 1 koń taborowy pociągowy b)
1 biedka amunicyjna
1 kbk
razem sekcja granatnika podoficerowie rezerwy: 2
szeregowcy: 8
konie: 1 b)
biedka amunicyjna: 1 b)
granatniki: 2
kbk: 8
4. I-wszy pluton
  dowódca plutony oficer rezerwy 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 kbk
goniec, grajek szeregowiec 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
strzelec wyborowy szeregowiec 1 kb
1 drużyna
  drużynowy podoficer rezerwy 1 kb
obsługa r.k.m podoficer rezerwy
3 szeregowców
1 r.k.m.
3 kbk
strzelcy podoficer rezerwy
10 szeregowców
11 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.) podoficerów rezerwy: 4
szeregowców: 20
kb: 24
razem I-wszy pluton: oficer rezerwy: 1
podoficerowie rezerwy: 9
szeregowcy: 35
r.k.m.: 1
kb: 37
kbk: 5
pistolety: 1 a)
5. II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
  oficerowie rezerwy: 2
podoficerowie rezerwy: 18
szeregowcy: 70
r.k.m.: 2
kb: 74
kbk: 10
pistolety: 4 a)
razem 1-wsza kompania oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
razem batalion oficer służby stałej: 4
oficer rezerwy: 12
podoficerowie zawodowi: 8-11
podoficerowie rezerwy: 115
szeregowcy: 418
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik c) : 1-4
konie: 40 b)
wozy: 12 b)
biedka sprzętowa: 5
biedki amunicyjne: 5
rowery: 22
kuchnia polowa: 3
c.k.m: 3
moździerz: 1
r.k.m.: 9
granatniki: 6
kb: 333
kbk: 164
pistolety: 26 a)
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
c) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych
d) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.