Obrona narodowa - Batalion ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 

 

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu III miał kompanie strzeleckie takie same jak kompanie w batalionu typu II. Nie jest to już oddział wartowniczy lecz polowy. Dowództwo batalionu ma do dyspozycji zwiadowców i pionierów. Ograniczona zostaje liczba gońców rowerowych, co sugeruje, że batalion miał występować jako oddział zwarty.
 
Skład
  • dowództwo batalionu
  • pluton K.M.
  • oddział zwiadowców
  • pluton pionierów
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1, Dowódca batalionu
  major służby stałej lub kontraktowej 1 motocykl lub łazik
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
pisarz kanc. podoficer rezerwy 1 kbk
obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
goniec szeregowiec 1 rower 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla) niższy funkcjonariusz państwowy
3. oddział łączności
  dowódca oddziału plutonowy rezerwy 1 kbk
3 patrole telefoniczne 4 podoficerów rezerwy
9 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
13 kbk
patrol kolarzy 4 szeregowców 4 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej podoficer rezerwy
4 szeregowców
patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę. 5 kbk
4. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef baonu st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy samochód półciężarowy lub ciężarowy c)
6 koni taborowych pociągowych b)
3 wozy dwukonny b)
1 pistolet a)
5. lekarz batalionu
  oficer rezerwy 2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
razem dowództwo batalionu: oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 9
szeregowcy: 21
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1 c)
konie: 10 b)
wozy: 5 b)
rowery: 6
kbk: 27
pistolety: 2 a)
B. Pluton k.m.
  szczegóły jak etat nr 8 zobacz oficerów rezerwy: 1
podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 7
szeregowców: 19
konie taborowe pociągowe: 5 b)
wóz dwukonny: 1 b)
biedki sprzętowe: 3
biedki amunicyjne: 2
rower: 1
c.k.m.: 3
kbk: 23
pistolety: 2 a)
działon moździerza - szczegóły jak etat nr 9 zobacz podoficerów rezerwy: 2
szeregowców: 7
konie taborowe pociągowe: 2 b)
biedki sprzętowe: 2
moździerze: 1
kbk: 9
Razem pluton k.m. oficerów rezerwy: 1
podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 9
szeregowców: 26
konie taborowe pociągowe: 7 b)
wóz dwukonny: 1 b)
biedki sprzętowe: 5
biedki amunicyjne: 2
rower: 1
moździerze: 1
c.k.m.: 3
kbk: 32
pistolety: 2 a)
C. Oddział zwiadowców
  dowódca oddziału oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy oddziału podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
3 drużyny kolarzy 3 podoficerów rezerwy
27 szeregowców
30 rowerów 1 pistolet a)
dowódca oddziału oficer rezerwy 1 rower 30 kbk
3 rakietnice
razem oddział zwiadowców oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 4
szeregowców: 27
rowery: 32 kbk: 31
rakietnice: 3
pistolety: 2 a)
D. Pluton pionierów
  dowódca plutonu oficer rezerwy 1 pistolet a)
drużyna pionierów 2 podoficerów rezerwy
10 szeregowców
12 kbk
drużyna pionierów p-gaz. 2 podoficerów rezerwy
10 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
12 kbk
razem pluton pionierów oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie rezerwy: 4
szeregowcy: 20
konie: 2 b)
wozy: 1 b)
kbk: 24
pistolety: 1 a)
E. 1-wsza kompania strzelecka
  1. dowódca kompanii
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik d)
2. poczet dowódcy kompanii
  obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
zwiadowcy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
gońcy kolarze 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy plutonowy zawodowy lub kontraktowy e) 1 kbk
podoficer gospodarczy sierżant zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
wóz dwukonny b)
1 pistolet a)
kucharze 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
kuchnia polowa
2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 3
szeregowcy: 9
konie: 8 b)
wozy: 3 b)
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
kbk: 10
pistolety: 2 a)
3. sekcja granatnika
  sekcyjny podoficer rezerwy 1 kbk
granatnikowi podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
celowniczowie 2 szeregowców 2 granatniki
amunicyjni 4 szeregowców 4 kbk
woźnica 1 szeregowiec 1 koń taborowy pociągowy b)
1 biedka amunicyjna
1 kbk
razem sekcja granatnika podoficerowie rezerwy: 2
szeregowcy: 8
konie: 1 b)
biedka amunicyjna: 1 b)
granatniki: 2
kbk: 8
4. I-wszy pluton
  dowódca plutony oficer rezerwy 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 kbk
goniec, grajek szeregowiec 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
strzelec wyborowy szeregowiec 1 kb
1 drużyna
  drużynowy podoficer rezerwy 1 kb
obsługa r.k.m podoficer rezerwy
3 szeregowców
1 r.k.m.
3 kbk
strzelcy podoficer rezerwy
10 szeregowców
11 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.) podoficerów rezerwy: 4
szeregowców: 20
kb: 24
razem pierwszy pluton: oficer rezerwy: 1
podoficerowie rezerwy: 9
szeregowcy: 35
r.k.m.: 1
kb: 37
kbk: 5
pistolety: 1 a)
4) II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
  oficerowie rezerwy: 2
podoficerowie rezerwy: 18
szeregowcy: 70
r.k.m.: 2
kb: 74
kbk: 10
pistolety: 4 a)
razem 1-wsza kompania oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik d) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
E. 2-ga kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik d) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
F. 3-cia kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2-3
podoficerowie rezerwy: 32
szeregowcy: 122
motocykl lub łazik d) : 0-1
konie: 9 b)
wozy: 3 b)
biedki amunicyjne: 1
rowery: 3
kuchnia polowa: 1
r.k.m.: 3
granatniki: 2
kb: 111
kbk: 33
pistolety: 8 a)
razem batalion oficer służby stałej: 4
oficer rezerwy: 14
podoficerowie zawodowi: 8-11
podoficerowie rezerwy: 122
szeregowcy: 460
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik : 1-4
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1 c)
konie: 46 b)
wozy: 18 b)
rowery: 22
biedka sprzętowa: 5
biedka amunicyjna: 5
kuchnia polowa: 3
moździerze: 1
granatniki: 6
c.k.m: 3
r.k.m.: 9
kb: 333
kbk: 213
pistolety: 30 a)
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
c) Zakupiony ze środków społecznych do przewożenia broni dla pododdziałów ON nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów broni oraz do przewożenia materiałów gospodarczych, żywności i sprzętu wyszkolenia.
d) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych
e) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.