Obrona narodowa - Batalion ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 

 

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu III miał kompanie strzeleckie takie same jak kompanie w batalionu typu II. Nie jest to już oddział wartowniczy lecz polowy. Dowództwo batalionu ma do dyspozycji zwiadowców i pionierów. Ograniczona zostaje liczba gońców rowerowych, co sugeruje, że batalion miał występować jako oddział zwarty.
 
Skład
 
  • dowództwo batalionu
  • pluton K.M.
  • oddział zwiadowców
  • pluton pionierów
  • 3 kompanie strzeleckie
 
 
Wyszczególnienie Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu    
  1) Dowódca batalionu    
  major służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik  
2) Poczet dowódcy    
  adjutant    
  oficer rezerwy rower 1 pistolet a)
pisarz kanc.    
  podoficer rezerwy

 

1 kbk
obserwatorzy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

 

2 kbk

1 rakietnica

goniec    
  szeregowiec rower 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)    
  niższy funkcjonariusz państwowy    
3) oddziął łączności    
  dowódca oddziału    
  podoficer rezerwy   1 kbk
3 patrole telefoniczne    
 

4 podoficerów rezerwy

9 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

13 kbk

patrol kolarzy

   
 

4 szeregowców

4 rowery 4 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej    
 

podoficer rezerwy

4 szeregowców

patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę. 5 kbk
4) drużyna gospodarcza    
  sierżant-szef baonu    
    st. sierzant III grupy

samochód półciężarowy lub ciężarowy c)

6 koni taborowych pociągowychb)

3 wózy dwukonny b)

1 pistolet a)
5) lekarz batalionu    
  oficer rezerwy

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

 
patrol sanitarny

 

 
 

podoficer rezerwy

2 szerogowców

 

 
razem dowództwo batalionu:    
 

oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1

oficerowie rezerwy : 2
podoficerowie zawodowi: 1

podoficerowie rezerwy: 9

szeregowcy: 21

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik: 1

samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1

konie: 10b)

wozy: 5 b)

rowery: 6

 

kbk: 27

pistolety: 2 a)

B. Pluton K.M  -  Etat Nr 8 + Etat Nr 9    
 

1) Dowódca plutonu

 

 

  oficer rezerwy rower 1 pistolet a)
2) Poczet dowódcy    
  zastępca dowódcy plutonu    
  chorąży zawodowy lub kontraktowy   1 pistolet a)
obserwator    
  podoficer rezerwy   1 kbk
oceniacz odległości    
  szeregowiec   1 kbk
pomocnik rusznikarza    
  szeregowiec   1 kbk
2 biedki amunicyjne    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki amunicyjne

2 kbk
3) Pierwszy karabin    
  karabinowy    
  podoficer rezerwy   1 kbk
celowniczy    
  st. strzelec   1 c.k.m.
pomocniczy    
  szeregowiec   1 kbk
taśmowy    
  szeregowiec   1 kbk
2 amunicyjnych    
  2 szeregowców   2 kbk
woźnica    
  szeregowiec

1 koń taborowe pociągowy b)

1 biedka sprzętowa

1 kbk
4) Drugi i trzeci karabin jak pierwszy    
 

4 podoficerów rezerwy

10 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki sprzętowe

2 c.k.m

12 kbk

Etat Nr 9 - Działon moździerzy    
  działonowy    
  podoficer rezerwy   1 kbk
oceniacz odległosci    
  podoficer rezerwy   1 kbk
celowniczy    
  szeregowiec   1 kbk
ładowniczy    
  szeregowiec   1 kbk
pomocniczy    
  szeregowiec   1 kbk
2 amunicyjnych    
  2 szeregowców   2 kbk
2 woźniców    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

2 biedki sprzętowe - uwaga to nie pomyłka, tak jest w etacie

1 moździerz

2 kbk

razem pluton .k.m    
 

oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi: 1

podoficerowie rezerwy: 9

szeregowcy: 26

konie: 7 b)

biedki sprzętowi i amunicyjne: 7 b)

rowery: 1

kuchnia polowa: 1

c.k.m.: 3

moździerz: 1

kbk: 55

pistolety: 2 a)

C. Oddział zwiadowców    
  dowódca oddziału    
  oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy oddziału    
  podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
3 drużyny kolarzy    
 

3 podificerów rezerwy

27 szeregowców

27 rowerów

30 kbk

3 rakietnice

razem oddział zwiadowców    
 

oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie rezerwy: 4

szeregowcy: 27

rowery: 33

kbk: 31

pistolety: 1 a)

raietnice: 3

D. Pluton pionierów    
  dowódca plutonu    
  oficer rezerwy   1 pistolet a)
drużyna pionierów    
 

2 podoficerów rezerwy

10 szeregowców

  12 kbk
drużyna pionierów p-gaz.    
 

2 podoficerów rezerwy

10 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

wóz dwukonny b)

12 kbk
razem pluton pionierów    
 

oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie rezerwy: 4

szeregowcy: 20

konie: 2 b)

wozy: 1 b)

kbk: 24

pistolety: 1 a)

E. 1-wsza kompania strzelecka    
  1) dowódca kompanii    
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik d)  
2) poczet dowódcy kompanii    
  obserwatorzy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
zwiadowcy    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
gońcy kolarze    
  3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
patrol sanitarny    
 

podoficer rezerwy

2 szeregowców

   
2a) Drużyna gospodarcza    
  sierżant-szef    
  st. sierżnat zawodowy lub kontraktowy

 

1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy    
  plutonowy zawodowy lub kontraktowy e)

 

1 kbk
podoficer gospodarczy    
  sierżant zawodowy lub kontraktowy

6 koni taborowych pociągowych b)

3 wózy dwukonne b)

1 pistolet a)
kucharze    
  2 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe b)

kuchnia polowa

2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza    
 

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 3

szeregowcy: 9

konie: 8 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

kbk: 10

pistolety: 2 a)

3) Sekcja granatnika    
  sekcjny    
  podoficer rezerwy   1 kbk
granatnikowi    
 

podoficer rezerwy

szeregowiec

  2 kbk
celowniczowie    
  2 szeregowców   2 granatniki
amunicyjni    
  4 szeregowców   4 kbk
woźnica    
  1 szeregowiec

1 koń taborowy pociągowy b)

1 biedka amunicyjna

1 kbk
razem sekcja granatnika    
 

podoficerowie rezerwy: 2

szeregowcy: 8

konie: 1 b)

biedka amunicyjna: 1 b)

 

granatniki: 2

kbk: 8

3) Pierwszy pluton    
  dowódca plutony    
  oficer rezerwy   1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu    
  podoficer rezerwy   1 pistolet a)
goniec, grajek    
  szeregowiec   1 kbk
obserwator    
  podoficer rezerwy   1 kbk
strzelec wyborowy    
  szeregowiec   1 kb
1 drużyna    
  drużynowy    
  podoficer rezerwy   1 kb
obsługa r.k.m    
 

podoficer rezerwy

3 szeregowców

 

1 r.k.m.

3 kbk

strzelcy    
 

podoficer rezerwy

10 szeregowców

  11 kb
2 i 3 drużyna (bez obsługi r.k.m.)    
 

4 podoficerów rezerwy

20 szeregowców

  24 kb
razem pierwszy pluton:    
 

oficer rezerwy: 1

podoficerowie rezerwy: 9

szeregowcy: 35

 

r.k.m.: 1

kb: 37

kbk: 5

pistolety: 2 a)

4) 2 i 3 pluton jak 1-wszy    
 

oficer rezerwy: 2

podoficerowie rezerwy: 18

szeregowcy: 70

 

r.k.m.: 2

kb: 74

kbk: 10

pistolety: 4 a)

razem 1-wsza kompania    
 

oficer służby stałej: 1

oficer rezerwy: 3

podoficerowie zawodowi: 2-3

podoficerowie rezerwy: 32

szeregowcy: 122

motocykl lub łazik d) : 0-1

konie: 9 b)

wozy: 3 b)

rowery: 3

kuchnia polowa: 1

granatniki: 2

r.k.m.: 3

kb: 111

kbk: 33

pistolety: 8 a)

F. 2-ga kompania jak 1-wsza    
G. 3-cia kompania jak 1-wsza    
Razem batalion    
 

oficer służby stałej: 4

oficer rezerwy: 14

podoficerowie zawodowi: 8-11

podoficerowie rezerwy: 122

szeregowcy: 460

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1

motocykl lub łazik : 1-4

samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1

konie: 46 b)

wozy: 18 b)

rowery: 22

biedka sprzętowa: 5

biedka amunicyjna: 5

kuchnia polowa: 3

moździerze: 1

granatniki: 6

c.k.m: 3

r.k.m.: 9

kb: 333

kbk: 213

pistolety: 30 a)

uwagi:

1. Nie wszytkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)

2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

przypisy:

a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk

b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z wożnicami

c) Zakupiony ze środków społecznych do przewożenia broni dla pododdziałów ON nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów broni oraz do przewożenia materiałów gospodarczych, żywności i sprzętu wyszkolenia.

d) W przypadkach koniecznych zalażnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych

e)Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego.  Pełnilii dodatkowo funkcje instruktorskie.