Obrona narodowa - Batalion ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion przywidywano do obsadzenia linii obrony.
 
W stosunku do batalionu typu IV zaszły zmiany:
  • brak oddziału zwiadowców
  • ilość moździerzy została podwojona
  • zamiast kompani strzeleckich są 3 kompanie k.m.
 
Skład:
 
  • dowództwo batalionu
  • drużyny pionierów
  • plutonu przeciwpancernego
  • pluton broni towarzyszącej
  • 3 kompanie k.m po dwa plutony c.k.m. i dwa plutony strzeleckie
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1. Dowódca batalionu
  oficer służby stałej lub kontraktowej 1 motocykl lub łazik c)
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 pistolet a)
pisarz - kanc. szeregowiec 1 kbk
obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
oceniacz odległości podoficer rezerwy
szeregowiec
1 kbk
1 rakietnica
kierowca samochodu (motocykla) niższy funkcjonariusz państwowy
goniec - kolarz szeregowiec 1 rower 1 kbk
obsługa zapasowa k.m. podoficer rezerwy
3 szeregowców
4 kbk
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef podoficer zawodowy samochód półciężarowy względnie ciężarowy 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
rusznikarz podoficer rezerwy
może być przydzielony z Brygady ON
1 pistolet a)
woźnice 2 szeregowców 4 koni taborowe pociągowe b)
2 wozy dwukonne b) (amunicyjne)
2 kbk
3. Oddział łączności
  dowódca oddziału oficer rezerwy 1 pistolet a)
zastępca dowódcy i pdf. sprzętowy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
5 patroli telefonicznych 5 podoficerów rezerwy
15 szeregowców
20 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej podoficer rezerwy
4 szeregowców
patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę 5 kbk
środki przewozowe 2 szeregowców 4 konie taborowe pociągowe b)
2 wozy dwukonny b)
2 kbk
4. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy
patrol sanitarny podoficer rezerwy
6 szeregowców (w tym 2 woźniców wozów sanitarnych)
4 konie taborowe pociągowe b)
2 wozy dwukonne b) (sanitarne)
2 kbk
razem dowództwo batalionu: oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
oficerowie rezerwy : 3
podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 13
szeregowcy: 35
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 12 b)
wozy: 6 b)
rowery: 1
kbk: 40
pistolety: 6 a)
rakietnica: 1
B. Drużyna pionierów
  2 podoficerów rezerwy
10 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz taborowy dwukonny b)
12 kbk
C. Pluton przeciwpancerny
  szczegóły jak etat nr 10 zobacz oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 8
szeregowcy: 21
konie: 10 b)
wozy: 2 b)
działka ppanc: 2
kbk: 28
pistolety: 3 a)
D. Pluton broni towarzyszącej
  dowódca plutony podoficer rezerwy 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 pistolet a)
oceniacz odległości podoficer rezerwy 1 kbk
1-wszy działon
  2 działony moździerzy
funkcje szeregowców określa etat nr 9 zobacz
podoficerowie rezerwy: 4
szeregowców: 14
konie: 4 b)
wozy: 2
moździerz: 2
kbk: 18
razem pluton broni towarzyszących oficerowie rezerwy: 1
podoficerowie rezerwy: 6
szeregowców: 14
konie: 4 b)
wozy: 2 b)
moździerze: 2
kbk: 19
pistolety: 2 a)
E. 1-wsza kompania karabinów maszynowych
  1. Dowódca kompanii
  kapitan służby stałej lub kontraktowej motocykl lub łazik c)
2. Poczet dowódcy
  obserwatorzy podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
1 rakietnica
gońcy-kolarze 2 szeregowców 2 rowery 2 kbk
patrol sanitarny podoficer rezerwy
4 szeregowców
2a. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy podoficer rezerwy
(w 2-giej i 3-ciej kompanii podoficer zawodowy)
1 pistolet a)
rusznikarz podoficer rezerwy 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
podoficer furażowy podoficer rezerwy 1 pistolet a)
środki przewozowe 2 szeregowców 4 konie taborowe pociągowe b)
2 wozy taborowy dwukonne b)
2 kbk
kucharze 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
kuchnia polowa
2 kbk
rymarz 1 szeregowiec 1 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 1
podoficerowie rezerwy: 6
szeregowcy: 12
konie: 6 b)
wozy: 2 b)
rowery: 2
kuchnia polowa: 1
kbk: 9
pistolety: 5 a)
rakietnica: 1
3. I-wszy pluton k.m.
  dowódca plutony chorąży zawodowy
(tyko w 1-wszej kompani)
1 pistolet: 3 a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 pistolet a)
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
1 rakietnica
oceniacz odległości szeregowiec 1 kbk
pomocnik rusznikarza szeregowiec 1 kbk
1-wszy karabin
  karabinowy podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy podoficer rezerwy (st. strzelec) 1 c.k.m.
pomocniczy szeregowiec 1 kbk
taśmowy szeregowiec 1 kbk
amunicyjni 2 szeregowców 2 kbk
woźnica szeregowiec 2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz taborowy dwukonny b)
1 kbk
2-gi i 3-ci karabin podoficerów rezerwy: 4 konie: 4 b)
wozy: 2 b)
c.k.m.: 2
kbk: 12
razem I-wszy pluton k.m. podoficerów zawodowych: 1
podoficerów rezerwy: 8
szeregowców:17
konie: 6 b)
wozy: 3 b)
c.k.m.: 3
kbk: 21
pistoletów: 2 a)
rakietnica: 1
4. II-gi pluton k.m.
  oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 8
szeregowców:17
konie: 6 b)
wozy: 3 b)
c.k.m.: 3
kbk: 21
pistoletów: 2 a)
rakietnica: 1
5. I-wszy pluton strzelecki
  dowódca plutony oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 pistolet: 3 a)
goniec szeregowiec 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
strzelec wyborowy szeregowiec 1 kb
dwie drużyny strzeleckie 4 podoficerów rezerwy
26 szeregowców
30 kbk
razem I-wszy pluton strzelecki oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 6
szeregowców: 28
kb: 31
kbk: 2
pistolety: 2 a)
6. II-gi pluton strzelecki
  oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy: 6
szeregowców: 28
kb: 31
kbk: 2
pistolety: 2 a)
razem 1-wsza kompania oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 3
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 34
szeregowców:102
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 18 b)
wozy: 8 b)
rowery: 2
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 6
kb: 62
kbk: 55
pistoletów: 13 a)
rakietnica: 3
F. 2-ga kompania karabinów maszynowych
oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 4
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 33
szeregowców:102
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 18 b)
wozy: 8 b)
rowery: 2
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 6
kb: 62
kbk: 55
pistoletów: 13 a)
rakietnica: 3
G. 3-cia kompania karabinów maszynowych
oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 4
podoficerów zawodowych: 2
podoficerów rezerwy: 33
szeregowców:102
motocykl lub łazik c) : 0-1
konie: 18 b)
wozy: 8 b)
rowery: 2
kuchnia polowa: 1
c.k.m: 6
kb: 62
kbk: 55
pistoletów: 13 a)
rakietnica: 3
razem batalion oficerów zawodowych: 4
oficerów rezerwy: 16
podoficerów zawodowych: 9
podoficerów rezerwy: 129
szeregowców:386
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik c) : 1-4
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
konie: 82 b)
wozy: 35 b)
rowery: 7
kuchnia polowa: 3
armatka ppanc.: 3
c.k.m: 18
moździerze: 2
kb: 186
kbk: 264
pistoletów: 40 a)
rakietnica: 10
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
3. Dowódców plutonów (oficerów rezerwy) można zastąpić podchorążymi rezerwy
4. Obowiązywało minimum 2 oficerów służby stałej w batalionie/
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego
c) Zakupiony ze świadczeń społecznych