Obrona narodowa - Dowództwo batalion ON typu I (Etat Nr 3)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

oddział łączności

batalion On typu I

Etat
Stan osobowy: 
(razem z oddziałem łączności) 
3 oficerów (w tym 1 zawodowy),
8 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
21 szeregowców,
1 pracownik państwowy;
3 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  24 karabinki (kbk),
1 pistolet majora,
3 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  10 rowerów, motocykl lub samochód
6 koni i 3 wozy wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uwagi:  Sprawa motocykla, w etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych
Kierowcą tego motocykla lub samochodu był niższy pracownik państwowy,