Obrona narodowa - Dowództwo batalion ON typu II (Etat Nr 4)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

pododdział łączności

dowództwo batalionu On typu II

Etat
Stan osobowy: 
(razem z oddziałem łączności) 
3 oficerów (w tym 1 zawodowy),
11 podoficerów (w tym 1 zawodowy),
26 szeregowców,
1 niższy pracownik państwowy (kierowca),
3 woźniców wynajmowanych na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego.
Uzbrojenie:  33 karabinki (kbk),
1 pistolet majora,
2 pistolety "tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki).
Wyposażenie:  12 rowerów, motocykl lub samochód, samochód ciężarowy
6 koni i 3 wozy wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uwagi:  samochód ciężarowy:Zakupiony ze świadczeń społecznych do przewozu broni do pododdziałów O.N. nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów, do przewożenia materiałów intendentury, żywności, sprzętu wyszkolenia.