Obrona narodowa - Dowództwo batalionu ON typu III (Etat Nr 5)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

pododdział łączności

dowództwo batalionu ON typu III

Etat
Stan osobowy: 
(razem z oddziałem łączności) 
3 oficerów (w tym jeden zawodowy,
10 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
21 szeregowców,
1 niższy pracownik państwowy (kierowca),
5 woźniców wynajmowanych na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  27 karabinków (kbk),
1 pistolet majora
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  6 rowerów, motocykl lub samochód, samochód ciężarowy
10 koni i 5 wozów wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uwagi:  samochód ciężarowy:Zakupiony ze świadczeń społecznych do przewozu broni do pododdziałów O.N. nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów, do przewożenia materiałów intendentury, żywności, sprzętu wyszkolenia.