Obrona narodowa - Dowództwo batalionu ON typu IV (Etat Nr 6)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

oddział łącznści

dowództwo batalionu On typu IV

Etat
Stan osobowy: 
(razem z oddziałem łączności) 
3 oficerów (w tym 2 zawodowych),
12 podoficerów (w tym 1 zawodowy),
30 szeregowców,
1 niższy pracownik państwowy (kierowca)
Uzbrojenie:  34 karabinki (kbk),
1 pistolet majora,
3 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
1 rakietnica
Wyposażenie:  6 rowerów, motocykl lub samochód, samochód półciężarowy lub ciężarowy
14 koni i 7 wozów wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego