Obrona narodowa - Dowództwo Brygady ON typ I (etat Nr 1)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo on

Etat
Stan osobowy:  2 oficerów zawodowych,
2 podoficerów zawodowych,
1 niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca)
od 1 do 6 rusznikarzy kontraktowych w zależności ilości batalionów (rusznikarz w batalionie mógł być na etacie batalionu, lub być oddelegowywanym z brygady)
woźnica wynajmowany na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  2 pistolety osobiste oficerów zawodowych,
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  1 samochód osobowy
2 konie i 1 wóz wynajmowany na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego