Obrona narodowa - Dowództwo Brygady ON typ II (Etat Nr 2)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1) Dowódca brygady (półbrygady)    
  pułkownik (podpułkownik) służby stałej samochód osobowy  
2) Sztab i funkcyjni    
  oficer sztabu brygady (oficer sztabu półbrygady)    
  podpułkownik (major) służby stałej    
podoficer kancelaryjno-administrasyjny    
  chorąży zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe, wóz dwukonny b) 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy    
  st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe, wóz dwukonny b) 1 pistolet a)
kierowca samochodu    
  niższy funkcjonariusz państwowy    
rusznikarze    
 

1 do 6 rusznikarzy kontraktowych c)

   
3) oddziął łączności    
  oficer łączności    
  oficer rezerwy rower 1 pistolet a)
dowódca drużyny    
  plutonowy rezerwy rower 1 kbk z bagnetem
3 patrole telefoniczne    
 

3 podoficerów rezerwy

9 szeregowców

2 konie taborowe pociągowe, wóz dwukonny b) 12 kbk z bagnetem
razem:    
 

oficerowie: 3 (w tym 1 rez.)
podoficerowie zawodowi: 2

podoficerowie rezerwy: 4

szeregowcy: 9

pracownicy kontraktowi lub państwowi: 2-7

samochód osobowy: 1

konie: 6

wozy: 3

rowery: 2

 

pistolety: 3 a)

kbk z bagnetem: 13

uwagi:

1. Nie wszytkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)

2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

przypisy:

a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk

b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z wożnicami

c) Rusznikarze kontraktowi w XI grupie uposażeniowej kontraktowani z budżetu ON w ilości od 1 do 6 na brygadę (półbrygadę) w zależności od ilości baonów. Rusznikarz w batalionie mógł być na etacie batalionu lub być oddelegowywanym z brygady. Ilość corocznie określana przez M. S. Wojsk.