Obrona narodowa - Dowództwo Brygady ON typ II (Etat Nr 2)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo on

Etat
Stan osobowy:  3 oficerów (w tym 2 zawodowych),
6 podoficerów (w tym 2 zawodowych),
9 szeregowców, 1 niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca)
od 1 do 6 rusznikarzy kontraktowych w zależności ilości batalionów (rusznikarz w batalionie mógł być na etacie batalionu, lub być oddelegowywanym z brygady)
3 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  13 karabinków (kbk)
2 pistolety osobiste oficerów zawodowych,
3 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  1 samochód osobowy,
2 rowery,
6 koni i 3 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego