Obrona narodowa - Dowództwo Brygady ON typ II (Etat Nr 2)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1) Dowódca brygady (półbrygady)
  pułkownik (podpułkownik) służby stałej samochód osobowy
2) Sztab i funkcyjni
  oficer sztabu brygady (oficer sztabu półbrygady) podpułkownik (major) służby stałej
podoficer kancelaryjno-administracyjny chorąży zawodowy lub kontraktowy 1 pistolet a)
podoficer gospodarczy st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy 1 rower 1 pistolet a)
kierowca samochodu niższy funkcjonariusz państwowy
rusznikarze 1 do 6 rusznikarzy kontraktowych c)
3) oddział łączności
  oficer łączności oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
dowódca drużyny plutonowy rezerwy 1 rower 1 kbk z bagnetem
3 patrole telefoniczne 3 podoficerów rezerwy
9 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe,
1 wóz dwukonny b)
12 kbk z bagnetem
razem: oficerowie zawodowi: 2
oficerowie rezerwy: 1
podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 4
szeregowcy: 9
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 2-7
samochód osobowy: 1
konie: 6
wozy: 3
rowery: 2
pistolety: 3 a)
kbk z bagnetem: 13
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stalej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wózy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
c) Rusznikarze kontraktowi w XI grupie uposażeniowej kontraktowani z budżetu ON w ilości od 1 do 6 na brygadę (półbrygadę) w zależności od ilości baonów. Rusznikarz w batalionie mógł być na etacie batalionu lub być oddelegowywanym z brygady. Ilość corocznie określana przez M. S. Wojsk.