Obrona narodowa - Dowództwo kompani batalionu ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo kompani

Etat
Stan osobowy:  1 oficer zawodowy,
6 podoficerów (w tym 3 zawodowych),
9 szeregowców,
4 woźniców wynajmowanych na czas świczeń i alarmu bojowego.
Uzbrojenie:  10 karabinków (kbk),
1 pistolet kapitana,
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki).
Wyposażenie:  3 rowery, 1 kuchnia polowa;
8 koni i 3 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego
Motocykl:  W etacie jest wpisany samochód lub motocykl wraz z uwagą: W wypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze świadczeń społecznych.
Etat kompani
Stan osobowy:  4 oficerów (w tym 1 zawodowy),
35 podoficerów (w tym 3 zawodowych),
122 szeregowców;
4 woźniców wynajmowanych na czas świczeń i alarmu bojowego.
Uzbrojenie:  3 r.k.m,
111 karabinów (kb) + 33 karabinki (kbk),
1 pistolet kapitana,
8 pistoletów ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki),
2 granatniki.
Wyposażenie:  3 rowery, 1 kuchnia polowa, 1 biedka, najczęściej 1 motocykl;
9 koni i 3 wozy wynajmowane na czas świczeń i alarmu bojowego

Kompania identyczna jak w batalionach typ II