Obrona narodowa - Drużyna pionierów batalionu ON typu IV (Etat Nr 6)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

drużyna pionierów

Etat
Stan osobowy:  2 podoficerów, 10 szeregowców;
1 woźnica wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie:  12 karabinków (kbk)
Wyposażenie:  2 konie i 1 wóz wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego