Obrona narodowa - Drużyna pionierów batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Drużyna pionierów

Etat
Stan osobowy:  1 oficer, 6 podoficerów, 28 szeregowców
Uzbrojenie:  31 karabiny (kb),
2 karabinki (kbk) - goniec i obserwator,
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)