Obrona narodowa - Działon moździerzy w batalionach typu II, III (Etan Nr 9)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
Działon moździerza
  działonowy podoficer rezerwy 1 kbk
oceniacz odległości podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy szeregowiec 1 kbk
ładowniczy szeregowiec 1 kbk
pomocniczy szeregowiec 1 kbk
2 amunicyjnych 2 szeregowców 2 kbk
2 woźniców 2 szeregowców 2 konie taborowe pociągowe b)
2 biedki sprzętowe - uwaga to nie pomyłka, tak jest w etacie
1 moździerz
2 kbk
razem działon moździerza: podoficerowie rezerwy: 2
szeregowców: 7
konie: 2b)
biedki sprzętowe: 2
moździerz: 1
kbk: 9
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami