Obrona narodowa - Kompania kolarzy ON typu "K" (Etat Nr 12)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  kapitan służby stałej 1 motocykl lub łazik
1 rower
2. Poczet dowódcy
  obserwatorzy 2 podoficerów rezerwy 2 rowery 2 kbk
1 rakietnica
gońcy grajkowie 3 szeregowców 3 rowery 3 kbk
telefoniści podoficer rezerwy
szeregowiec
2 rowery
aparat do włączania się do linii stałej
2 kbk
patrol sanitarna 1 podoficerów rezerwy
2 szeregowców
3 rowerów
patrol zwiadowców gazowych 2 szeregowców 2 rowery 2 kbk
3. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef starszy sierżant zawodowy lub kontraktowy 2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
1 rower
1 pistolet a)
podoficer broni i gazowy plutonowy zawodowy lub kontraktowy
pełnił obowiązki instruktorskie
1 rower 1 kbk
podoficer gospodarczy i taborowy sierżant zawodowy lub kontraktowy samochód ciężarowy lub półciężarowy c)
1 rower
1 pistolet a)
mechanik rowerowy podoficer rezerwy 2 konie taborowe pociągowe b)
1 wóz dwukonny b)
1 rower
1 kbk
kierowcy samochodu i motocykla szeregowiec
niższy funkcjonariusz państwowy
1 kbk
kucharze 2 szeregowców 1 kuchnia polowa d) 2 kbk
razem poczet i drużyna gospodarcza podoficerowie zawodowi: 3
podoficerowie rezerwy: 3
szeregowcy: 13
niższy funkcjonariusz państwowy: 1
samochody ciężarowy względnie półciężarowe: 1
konie: 4
wozy: 2
rowery: 17
kuchnia polowa: 1 d)
kbk: 14
pistolety: 2 a)
4. Plutony strzeleckie
  I pluton
  dowódca plutonu oficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy 1 rower 1 pistolet a)
obserwator podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
1-wsza drużyna
  drużynowy podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
karabinowy r.k.m. podoficer rezerwy 1 rower 1 kbk
celowniczy r.k.m. szeregowiec 1 rower 1 r.k.m.
amunicyjni r.k.m. 2 szeregowców 2 rowery 2 kbk
strzelcy 9 szeregowców 9 rowerów 9 kbk
2-ga - 3-cia drużyna jak 1-wsza podoficerów rezerwy: 4
szeregowców: 24
rowerów: 28 r.k.m: 2
kbk: 26
razem I pluton oficerów rezerwy: 1
podoficerów rezerwy:8
szeregowców: 36
rowery: 45 r.k.m: 3
kbk: 40
pistolety: 2 a)
II i III pluton jak I oficerów rezerwy: 2
podoficerów rezerwy:16
szeregowców: 72
rowery: 90 r.k.m: 6
kbk: 80
pistolety: 4 a)
razem kompania oficerów zawodowych: 1
oficerów rezerwy: 3
podoficerów zawodowych: 3
podoficerów rezerwy: 27
szeregowców:121
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik: 1
samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1 c)
konie: 4 b)
wozy: 2 b)
rowery: 152
kuchnia polowa: 1
r.k.m:: 9
kbk: 134
pistoletów: 8 a)
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
c) Zakupiony ze świadczeń społecznych do przewozu prowiantów, kuchni polowej i warsztatu naprawczego mechanika rowerowego.
d) Kuchnia polowa na kolach ogumowanych dostosowana do transportu jako przyczepka samochodowa.