Obrona narodowa - Kompania kolarzy ON typu "K" (Etat Nr 12)Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

dowództwo kompaniipluton strzeleckiKompania kolarzy

Etat
Stan osobowy:  oficerów służby stałej lub kontraktowej: 1; oficerów rezerwy: 3;
podoficerów zawodowych lub kontraktowych: 3; podoficerów rezerwy: 27;
szeregowców rezerwy: 121;
funkcjonariuszy państwowych (kierowca - konserwator sprzętu): 1;
2 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego.
Uzbrojenie:  karabinki (kbk): 134;
rkm: 9;
pistolety: 1 oficera służby stałej + 8 etatowych - zamiast pistoletów wydano karabinki.
Wyposażenie:  samochód lub motocykl d-cy kompanii: 1;
samochód ciężarowy: 1;
kuchnie polowe: 1;
rowery: 152;
4 konie i 2 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego.