Obrona narodowa - oddzaił łączności batalionu ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

oddział łaczności batalionu ON typu III

Etat
Etat: opisany razem z dowództwem batalionu

Patrol sygnałów optycznych posługiwał się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę.