Obrona narodowa - oddział k.m batalionu ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

oddział c.k.m

 
Etat
Stan osobowy:  1 oficer, 2 podoficerów, 10 szeregowców;
3 woźniców wynajmowanych na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Uzbrojenie::  2 ckm, 10 karabinków (kbk), 1 pistolet ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinek);
Wyposażenie:  2 biedki pod ckm;
4 konie i 1 wóz wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego