Obrona narodowa - Oddział łączności batalionu ON typu II (Etat Nr 4)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

oddział łączności batalionu ON typu II

Etat
Etat: opisany razem z dowództwem batalionu

Patrol sygnałów optycznych posługiwał się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę.