Obrona narodowa - Oddział łączności batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Oddział łącznosci

Etat
Etat: opisany razem z dowództwem batalionu

Patrol sygnałów optycznych prawdopodobnie posługiwał się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę.