Obrona narodowa - Oddział łączności dowództwo batalion ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

batalion On typu I

Etat
Etat: opisany razem z dowództwem batalionu