Obrona narodowa - pluton k.m batalionu ON typu IV (Etat Nr 6)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Pluton strzelecki

Etat plutonu w 1-wszej kompani
Stan osobowy:  7 podoficerów (w tym 1 zawodowy), 13 szeregowców
Uzbrojenie:  2 ckm, 16 karabinków, 2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  1 rower;
6 koni i 3 wozy wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego
Etat plutonu w 2-giej i 3-ciej kompan
Stan osobowy:  1 oficer, 6 podoficerów, 13 szeregowców
Uzbrojenie:  2 ckm, 16 karabinków, 2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  1 rower;
6 koni i 3 wozy wynajmowane na czas ćwiczeń i alarmu bojowego