Obrona narodowa - Pluton moździerzy batalionu ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Pluton moździerzy

Etat
Stan osobowy:  1 oficer,
6 podoficerów,
14 szeregowców;
Uzbrojenie:  2 moździerze,
19 karabinów (kbk),
2 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  4 konie i 2 wozy wynajmowanych na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego